Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Norra Älvstranden Utveckling AB

Organisationsnummer

556001-3574

Adress

Box 8003
402 77 Göteborg

Antal ansvariga

9 st

Vad är Norra Älvstranden Utveckling

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att,... Läs mer om Norra Älvstranden Utveckling

Lindholmsallén 10

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2016-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Norra Älvstranden Utveckling AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Norra Älvstranden Utveckling AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Norra Älvstranden Utveckling AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Norra Älvstranden Utveckling

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556001-3574
Firmanamn Norra Älvstranden Utveckling AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 8003
Postadress 402 77 Göteborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1876-07-18
Bolaget registrerat 1897-10-18
Firmanamn registrerat 1999-06-01
Bolagsordning 2014-01-02
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1980-01-01
2021-10-24
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
68209 - Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, utveckla, förvalta och avyttra byggrätter och fast egendom och arrenderätter på Norra Älvstranden i Göteborg samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt. Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • eller en av dem i förening med
 • - Andersson, Lena Marie
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 57086126
Besöksadress: Lindholmsallén 10
Postnummer: 417 55
Postort: Göteborg
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 57086126
SNI-kod: 68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2016-2020

Omsättning och resultat 2016-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 2 742,6 7 914,9 973,2 907,6 585,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 42,1 43,2 42,2 42,3 37,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 230,4 3,2 42,3 24,5 52,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 35 590 -270 56 894 18 427 66 411
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 6,8 -27,5 48,2 -20,6
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 119 194 111 602 153 916 103 866 130 736
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 109 815 111 405 122 175 103 651 101 702
Aktiverat arbete för egen räkning - - - - -
Övriga rörelseintäkter 9 379 197 31 741 215 29 034
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -83 604 -111 872 -97 022 -85 439 -64 325
Försäljningskostnader 0 0 0 0 0
Administrationskostnader -14 033 -19 184 -20 328 -19 690 -16 643
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 1 214 33 286 836 9 460 1 241
Kostnad sålda varor -68 357 -59 402 -75 858 -56 289 -46 441
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 35 590 -270 56 894 18 427 66 411
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 269 852 50 035 60 898 65 136 86 343
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 246 156 6 381 7 342 6 792 6 901
Ränteintäkter från koncernföretag 0 20 587 26 834 28 801 36 683
Externa ränteintäkter 8 280 -2 367 506 490
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 22 242 25 502 1 617 7 163
Externa räntekostnader 15 416 827 853 27 420 35 106
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 274 610 3 627 65 082 25 490 68 216
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 274 610 3 627 65 082 25 490 68 216
Bokslutsdispositioner -36 649 -38 788 -79 713 -23 915 -60 703
Koncernbidrag -36 649 -38 788 -79 713 -23 915 -60 703
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 237 961 -35 161 -14 631 1 575 7 513
Skatt 572 -3 657 -2 712 456 1 515
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 237 389 -31 504 -11 919 1 119 5 998
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 081 250 2 102 841 2 225 589 2 248 591 2 541 933
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 081 250 2 102 841 2 225 589 2 248 591 2 541 933
Anläggningstillgångar 1 041 868 1 062 980 1 102 023 1 137 934 1 826 194
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 542 625 569 865 615 260 658 486 573 767
Byggnader och mark 424 660 503 355 531 610 522 264 425 974
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 7 692 7 887 7 601 12 204 14 864
Maskiner och inventarier 34 940 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 75 333 58 623 76 049 124 018 132 929
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 499 243 493 115 486 763 479 448 1 252 427
Andelar i koncern- och intresseföretag 498 856 492 700 486 319 478 976 468 384
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 783 543
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 387 415 444 472 500
Omsättningstillgångar 1 039 382 1 039 861 1 123 566 1 110 657 715 739
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 039 382 1 039 861 1 123 566 1 110 657 715 739
Kundfordringar 3 809 3 427 7 155 5 400 10 004
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 017 996 1 016 551 1 095 909 1 084 334 681 178
Övriga kortfristiga fordringar 17 577 19 883 20 502 20 923 24 557
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 876 015 908 626 940 130 952 049 950 930
Summa bundet eget kapital 233 196 233 196 233 196 233 196 233 196
Aktiekapital 122 447 122 447 122 447 122 447 122 447
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 34 631 34 631 34 631 34 631 34 631
Övrigt bundet eget kapital 76 118 76 118 76 118 76 118 76 118
Summa fritt eget kapital 642 819 675 430 706 934 718 853 717 734
Balanserat resultat 405 430 706 934 718 853 717 734 711 736
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 237 389 -31 504 -11 919 1 119 5 998
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 57 337 71 077 60 006 64 169 73 086
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 147 898 1 123 138 1 225 453 1 232 373 1 517 917
Summa långfristiga skulder 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 395 737
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 395 737
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 37 898 13 138 115 453 122 373 122 180
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 020 3 381 6 735 8 960 12 222
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 23 133 2 319 95 909 102 851 71 513
Övriga kortfristiga skulder 11 745 7 438 12 809 10 562 38 445
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 18 000 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 367 373 377 391 402
Summa ansvarsförbindelser 373 377 391 402
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 270 000 0 0 0

Årsredovisning

Norra Älvstranden Utveckling AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Norra Älvstranden Utveckling

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
75,0 % män (6), 25,0 % kvinnor (2)
Omsättning
119 194 KSEK (+6,8 % mot föregående år)
Rörelseresultat
35 590 KSEK (+13 281,5 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
572 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
-3 826 KSEK

Norra Älvstranden Utveckling AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 237 389 KSEK med omsättning 119 194 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 6,8 %. Norra Älvstranden Utvecklings vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 230,4 % vilket ger Norra Älvstranden Utveckling placeringen 9 927 i Sverige av totalt 670 906 aktiebolag. Det ger samtidigt Norra Älvstranden Utveckling placeringen 793 av kommunens totalt 49 375 aktiebolag.

Extern VD för Norra Älvstranden Utveckling AB är Lena Andersson och styrelseordförande är Tomas Bolling Nilsson.

Under de senaste 5 åren har Norra Älvstranden Utveckling betalat in totalt -3 826 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 579 588 av Sveriges alla 670 906 aktiebolag.

Norra Älvstranden Utveckling AB har organisationsnummer 556001-3574. Norra Älvstranden Utveckling har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med Norra Älvstranden Utveckling AB på telefonnummer 031-23 61 06.

Registrerat på adressen

Box 8003
402 77 Göteborg

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Norra Älvstranden Utveckling AB Aktiv
Lena Andersson (Extern VD)
Aktiv Lena Andersson (Extern VD)
Älvstranden Gullbergsvass AB Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
FriPoint Aktiebolag Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
Eriksbergs Förvaltningsaktiebolag Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
Göteborgs Frihamns Aktiebolag Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
Fastighetsaktiebolaget Fribordet Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
Norra Älvstranden Bostäder AB Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
GVA Fastigheter Aktiebolag Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
Norra Älvstranden Service AB Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
Menlin Fastighets AB Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
S Tingsvassen 739:137 Fastighets AB Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
Fastighets Aktiebolaget Navet Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
Ferux Fastighet i Göteborg AB Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
Lindholmspiren Beta AB Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
Södra Älvstranden Utveckling AB Aktiv
Lena Andersson (Extern VD)
Aktiv Lena Andersson (Extern VD)
Älvstranden Utveckling AB Aktiv
Lena Andersson (Extern VD)
Aktiv Lena Andersson (Extern VD)
Torphuset Fastighets AB Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
Fastighets AB Radny Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
Fastighets AB Vinstra Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
Fastighets AB Esterel Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
Fastighets AB Raila Aktiv
Marika Ogrelius Engström (VD)
Aktiv Marika Ogrelius Engström (VD)
STIFTELSEN GUNNAR ENGBERGS FOND Aktiv
Aktiv
GVA FASTIGHETER KOMMANDITBOLAG Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress