VIKING SUPPLY SHIPS: KISTEFOS DEL VÄRD 2,7 MDR KR ANSER PARETO

STOCKHOLM (Direkt) Genom det starka försäljningspriset på tre isbrytare lyckas Viking Supply Ships få till en vändning ("turnaround"). Transaktionen indikerar ett värde på 2,7 miljarder svenska kronor för det norska investmentbolaget Kistefos majoritetspost.

Det skriver Pareto i ett marknadsbrev.

Investmentbanken bedömer att det bokförda värdet på de tre fartygen varit omkring en miljard svenska kronor. Då bolaget meddelat om en nettovinst på runt 2,5 miljarder kronor från försäljningen till den kanadensiska staten bedömer Pareto att försäljningssumman uppgår till runt 3,5 miljarder kronor.

"Det är klart över bolagets totala skulder om 1,9 miljarder kronor", fortsätter Pareto.

Transaktionen utgör därför vändningen för ett bolag som kämpat i flera år och som ser ut att sitta med en "signifikant" nettokassa efter försäljningen. Därutöver äger bolaget fyra is-klassade fartyg som Pareto antar ett värde på omkring 500 miljoner norska kronor för per styck.

"Om vi antar en nettokassa på 1,5 miljarder svenska kronor och lägger ett värde på 500 miljoner norska kronor per kvarvarande is-klassad AHTS bedöms Kistefos nettovärde vara 2,7 miljarder svenska kronor", skriver Pareto som påpekar att de tidigare har tillfört VSS-ägandet ett "begränsat värde".

"Denna transaktion ska bidra till en rejäl utdelningskapacitet till Kistefos", skriver Pareto även.

Kistefos är majoritetsägare i Viking Supply Ships med nära 79 procent av kapitalet. Paretos beräkning tyder i sin tur således på ett totalt bolagsvärde om runt 3,4 miljarder kronor.

Även DNB lyfter fram Viking Supply Ships i ett morgonbrev på tisdagen och kallar bolaget måndagens "nordiska börsvinnare" med lyftet på 458 procent i spåren av isbrytaraffären.

Aktien, som stundtals under förra veckan var handelsstoppad, fortsatte upp 11 procent på tisdagen och marknadsvärdet är i och med det omkring 1,7 miljarder kronor. På en vecka är kurslyftet hisnande 740 procent.

Kistefos vd Bengt A Rem är styrelseordförande i Viking Supply Ships. Därutöver innehar Erik Borgen, investeringschef på Kistefos, en plats i fartygsbolagets styrelse.