Bolagsfakta

Likvidationer i Sverige 2024

Likvidation innebär att ett företags tillgångar omvandlas till likvida medel, det vill säga pengar. Efter en likvidation upphör företaget att existera. Beslutet att ett företag ska likvideras kan antingen vara frivilligt (en så kallad frivillig likvidation som beslutas av bolagsstämman) eller genomföras med tvång (en tvångslikvidation som kan beslutas av Bolagsverket om företaget inte lever upp till vissa krav).

När ett företag har fått en likvidation beslutad innebär det att företaget har avslutat sin verksamhet och påbörjat processen av att likvideras. När företaget är likviderat, alla dess skulder blivit betalda och eventuellt överskott betalats ut fördelats mellan aktieägarna så blir likvidationen avslutad och företaget upphör att existera.

Här hittar du en lista över alla bolag i Sverige som har fått en likvidation beslutad eller avslutad under 2024 fram till idag (2024-05-26). Du ser de senast beslutade likvidationerna högst upp i listan. Informationen om bolagens status kommer från juridiska beslut från svenska domstolar, och denna lista uppdateras dygnsvis.