Bolagsfakta

Konkurser i Sverige – Alla bolag i konkurs 2024

Ett konkursbeslut kan komma när bolaget inte klarar av att betala av sina skulder, och inte sannolikt kommer kunna göra det på en längre tid. En konkurs innebär att en domstol har beslutat om att ett företags tillgångar ska omhändertas för att betala av dess skulder.

Att en konkurs är inledd betyder att en konkursförvaltare är tillsatt och är i processen av att fördela företagets tillgångar mellan borgenärerna. När konkursen är avslutad brukar bolaget som regel upphöra att existera.

Här hittar du en lista över alla bolag i Sverige som har en inledd konkurs eller avslutad konkurs under 2024 fram till idag (2024-06-14). Informationen om bolagens status kommer från juridiska beslut från svenska domstolar, och denna lista uppdateras dygnsvis.