Systemair

Systemair

Adress: 
Industrivägen 3
SE-739 30 SKINNSKATTEBERG
Sverige
Hemsida: 
http://www.systemair.com
Större ägare: 
 • Färna Invest AB
 • ebm-papst AB
 • Nordea Investment Funds
 • Alecta Pensionsförsäkring
 • Handelsbanken Fonder
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
SYSR
Ledning: 
 • Gerald Engström - Koncernchef
 • Anders Ulff - Finansdirektör
 • Fredrik Andersson - Marknadsdirektör
 • Roland Kasper - Marknadsdirektör – Produkter
 • Mats Lund - Produktionsdirektör
 • Kurt Maurer - VD Systemair GmbH, Tyskland
Styrelse: 
 • Lars Hansson - Styrelseordförande
 • Gerald Engström - Koncernchef
 • Elisabeth Westberg - Styrelseledamot
 • Göran Robertson - Styrelseledamot
 • Hannu Paitula - Styrelseledamot
 • Kevin Rowland - Arbetstagarrepresentant
 • Ricky Sten - Arbetstagarrepresentant
IR ansvarig: 
Roland Kasper
P/E-tal: 
16.3
Direktavkastning: 
2.20%
1 2
Agenda : 
2018-12-05
Rapporter Systemair
2019-03-13
Rapporter Systemair
2019-06-11
Rapporter Systemair
2019-08-29
Rapporter Systemair

Årsredovisning

Verksamhet: 
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder runt om i världen. Huvudinriktningen är att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som tillför, evakuerar, transporterar, värmer, kyler och fördelar luft i en byggnad. Bolaget, som grundades 1974, har sammanlagt ca 4 500 anställda. Koncernens produkter marknadsförs under Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2016/2017

Nyheter