Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA

Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA

Tickerkod: 
SCA
P/E-tal: 
16.4
Direktavkastning: 
2.40%
4 2 1
Agenda : 
2019-04-26
Börs övrigt SCA
2019-07-26
Rapporter SCA
2019-10-30
Rapporter SCA

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: SCA AB
ISIN: SE0000112724
Analysdatum: 2019-04-19
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2019-03-15.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2019-04-16.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2019-03-22
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2019-03-22 med kursen 78.60.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Neutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2019-04-05)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2019-04-05), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 82.936.
4wk Rel Perf-5.816% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -5.816% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 192%.
Mkt Cap in $bn6.2227Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses SCA AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.74720.514% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 20.514% premie.
LT P/E15.210Det beräknade PE värdet för 2021
Det beräknade PE värdet för året 2021.
LT Growth8.755%Förväntad årlig tillväxt till 2021
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2021.
Avg. Nb analysts8Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 8 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.604Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 39.603% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta127Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 127.
Correlation0.5772%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5772% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk10.34 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 10.34 SEK eller 0.12705%.
VaR värdet beräknas till 10.34 SEK. Risken är därmed 0.12705%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02