Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA

Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA

Tickerkod: 
SCA
P/E-tal: 
16.1
Direktavkastning: 
2.40%
8 3 1
Agenda : 
2019-03-20
Stämmor SCA
2019-03-21
Exklusive utdelning SCA
2019-07-26
Rapporter SCA
2019-10-30
Rapporter SCA

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: SCA AB
ISIN: SE0000112724
Analysdatum: 2019-02-19
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-10-26.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2019-01-15.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-12-21
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-12-21 med kursen 69.16.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2019-01-15
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2019-01-15. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 75.608.
4wk Rel Perf1.652%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 1.652% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 191%.
Mkt Cap in $bn6.2009Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses SCA AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.9444.627% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 4.627% jämfört med det normala priset.
LT P/E13.159Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth9.451%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts9Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 9 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.967Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 39.050% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta116Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 116.
Correlation0.5657%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5657% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk14.40 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 14.40 SEK eller 0.17639%.
VaR värdet beräknas till 14.40 SEK. Risken är därmed 0.17639%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02