SAS AB

SAS AB

Tickerkod: 
SAS
P/E-tal: 
14.7
4 1
Agenda : 
2019-02-27
Rapporter SAS
2019-05-28
Rapporter SAS
2019-08-27
Rapporter SAS
2019-12-05
Rapporter SAS

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2016/2017

Nyheter

Aktie: SAS AB
ISIN: SE0003366871
Analysdatum: 2018-11-16
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-10-30.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2018-10-30.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-10-02
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-10-02 med kursen 20.68.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-10-30
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-10-30. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 20.205.
4wk Rel Perf7.614%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 7.614% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2018-10-05 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 233%.
Mkt Cap in $bn1.0502Small-cap
Med ett börsvärde av <$2mrd. anses SAS AB vara en small-cap aktie.
G/PE Ratio0.431>50% relativ till förväntad tillväxt
Ett förhållande (tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) under 0,6 tyder på att investerare måste betala en betydande premie för den uppskattade tillväxtpotential: >50% premie.
LT P/E7.140Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth2.862%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts3Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 3 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield0.218Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 1.555% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta96Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 96.
Correlation0.3231%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk4.86 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 4.86 SEK eller 0.22290%.
VaR värdet beräknas till 4.86 SEK. Risken är därmed 0.22290%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31