SAS AB

SAS AB

Tickerkod: 
SAS
P/E-tal: 
14.7
4
Agenda : 
2019-02-07
Börs övrigt SAS
2019-02-27
Rapporter SAS
2019-03-13
Stämmor SAS
2019-04-05
Börs övrigt SAS
2019-05-08
Börs övrigt SAS
2019-05-28
Rapporter SAS
2019-07-05
Börs övrigt SAS
2019-08-08
Börs övrigt SAS
2019-11-08
Börs övrigt SAS
2019-12-05
Rapporter SAS

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2016/2017

Nyheter

Aktie: SAS AB
ISIN: SE0003366871
Analysdatum: 2019-01-15
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-10-30.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2019-01-04.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-12-07
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-12-07 med kursen 20.70.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2019-01-04
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2019-01-04. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 20.893.
4wk Rel Perf6.900%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 6.900% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2018-10-05 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 234%.
Mkt Cap in $bn0.9895Small-cap
Med ett börsvärde av <$2mrd. anses SAS AB vara en small-cap aktie.
G/PE Ratio1.14121.141% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 21.141% jämfört med det normala priset.
LT P/E5.420Det beräknade PE värdet för 2021
Det beräknade PE värdet för året 2021.
LT Growth5.943%Förväntad årlig tillväxt till 2021
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2021.
Avg. Nb analysts3Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 3 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield0.242Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 1.314% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta81Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 81.
Correlation0.2960%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk5.55 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 5.55 SEK eller 0.24000%.
VaR värdet beräknas till 5.55 SEK. Risken är därmed 0.24000%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31