Kungsleden AB

Kungsleden AB

Tickerkod: 
KLED
1
Agenda : 
2018-09-27
Exklusive utdelning Kungsleden
2018-10-24
Rapporter Kungsleden
2018-10-24
Börs övrigt Kungsleden
2018-12-27
Exklusive utdelning Kungsleden
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: KUNGSLEDEN AB
ISIN: SE0000549412
Analysdatum: 2018-09-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-09-18.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-08-31.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-08-31
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-08-31 med kursen 71.50.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-04-06
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-04-06. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 67.861.
4wk Rel Perf2.422%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 2.422% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 111%.
Mkt Cap in $bn1.7237Small-cap
Med ett börsvärde av <$2mrd. anses KUNGSLEDEN AB vara en small-cap aktie.
G/PE Ratio1.03312.896% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 12.896% jämfört med det normala priset.
LT P/E12.838Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth9.656%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts8Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 8 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.609Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 46.329% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta86Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 86.
Correlation0.5385%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5385% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk8.44 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 8.44 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 8.44 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-04-022004-04-02