JM AB

JM AB

Adress: 
Gustav III:s boulevard 64
SE-169 82 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.jm.se
Större ägare: 
 • Swedbank Robur Fonder
 • SEB Investment Management
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Pensionskassan SHB
 • AFA Försäkringar
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
JM
Ledning: 
 • Johan Skoglund - VD och koncernchef
 • Martin Asp - Affärsenhetschef JM Norge och JM Finland
 • Maria Bäckman - Chefsjurist, Koncernstab Juridik och Exploatering
 • Per Lundquist - Chef verkamhetsutveckling
 • Peter Neuberg – Affärsenhetschef JM Entreprenad
 • Susanne Persson - Affärsenhetschef JM Bostads Riks
 • Helena Söderberg - HR-direktör
 • Pär Vennerström - Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm samt Affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling
 • Anders Wimmerstedt - Produktionsdirektör
 • Claes Magnus Åkesson Ekonomi, finans och IR
Styrelse: 
 • Fredrik Persson - Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet
 • Kaj-Gustaf Bergh - Styrelseledamot
 • Olav Line - Styrelseledamot och ledamot i investeringsutskottet
 • Eva Nygren - Styrelseledamot och ledamot i investeringsutskottet samt ersättningsutskottet
 • Kia Orback Pettersson - Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet
 • Åsa Söderström Jerring - Styrelseledamot och ordförande i investeringsutskottet samt ledamot i revisionsutskottet
 • Thomas Thuresson - Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet
IR ansvarig: 
Claes Magnus Åkesson
P/E-tal: 
12.2
Direktavkastning: 
6.00%
1 1 3
Agenda : 
2019-03-28
Stämmor JM
2019-03-29
Exklusive utdelning JM
2019-04-26
Rapporter JM
2019-04-26
Rapporter JM
2019-05-21
Kapitalmarknadsdag JM
2019-07-12
Rapporter JM
2019-07-12
Rapporter JM
2019-10-24
Rapporter JM
2019-10-24
Rapporter JM

Årsredovisning

Verksamhet: 
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter ca 17 miljarder kr och har ca 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015 PDF icon 2016PDF icon 2017
Webbversion: 

Nyheter

Aktie: JM AB
ISIN: SE0000806994
Analysdatum: 2019-03-22
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2019-03-08.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2019-03-08.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2019-02-05
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2019-02-05 med kursen 181.20.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Neutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2018-12-14)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2018-12-14), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 187.647.
4wk Rel Perf-4.082% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -4.082% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2019-03-08 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 295%.
Mkt Cap in $bn1.3570Small-cap
Med ett börsvärde av <$2mrd. anses JM AB vara en small-cap aktie.
G/PE Ratio1.26228.658% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 28.658% jämfört med det normala priset.
LT P/E9.231Det beräknade PE värdet för 2021
Det beräknade PE värdet för året 2021.
LT Growth5.681%Förväntad årlig tillväxt till 2021
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2021.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield5.964Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 55.059% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta95Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 95.
Correlation0.3568%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk21.77 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 21.77 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 21.77 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02