Hexagon AB

Hexagon AB

Tickerkod: 
HEXA B
P/E-tal: 
26.0
Direktavkastning: 
1.20%
5 9
Agenda : 
2018-11-01
Rapporter Hexagon
2019-02-06
Rapporter Hexagon
Aktie: HEXAGON AB
ISIN: SE0000103699
Analysdatum: 2018-08-14
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-07-03.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-07-31.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-06-29
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-06-29 med kursen 499.50.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-07-27
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-07-27. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 501.787.
4wk Rel Perf6.849%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 6.849% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2018-02-09.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -77.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 162%.
Mkt Cap in $bn21.0700Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses HEXAGON AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.8505.932% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 5.932% premie.
LT P/E20.589Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth16.236%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts15Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 15 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.257Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 25.872% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta83Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 83.
Correlation0.4298%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4298% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk45.67 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 45.67 SEK eller 0.08578%.
VaR värdet beräknas till 45.67 SEK. Risken är därmed 0.08578%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-04-022004-04-02