Hexagon AB

Hexagon AB

Tickerkod: 
HEXA B
P/E-tal: 
22.5
Direktavkastning: 
1.30%
7 5 2
Agenda : 
2019-05-07
Rapporter Hexagon
2019-05-07
Börs övrigt Hexagon
2019-07-26
Rapporter Hexagon
2019-10-30
Rapporter Hexagon
2020-02-05
Rapporter Hexagon

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: HEXAGON AB
ISIN: SE0000103699
Analysdatum: 2019-04-19
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2019-01-18.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2019-04-05.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2019-04-16
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2019-04-16 med kursen 513.00.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2019-01-18
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2019-01-18. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 479.131.
4wk Rel Perf5.994%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 5.994% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2018-10-23 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 201%.
Mkt Cap in $bn20.2632Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses HEXAGON AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.8575.046% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 5.046% premie.
LT P/E18.160Det beräknade PE värdet för 2021
Det beräknade PE värdet för året 2021.
LT Growth14.214%Förväntad årlig tillväxt till 2021
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2021.
Avg. Nb analysts12Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 12 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.345Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 24.426% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta134Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 134.
Correlation0.5355%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5355% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk101.29 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 101.29 SEK eller 0.19502%.
VaR värdet beräknas till 101.29 SEK. Risken är därmed 0.19502%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-04-022004-04-02