Attendo AB

Attendo AB

Verksamhet: 
Attendo är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag och har funnits sedan 1985. Vi fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd 1987. Sedan dess har fler kommuner valt att öppna upp den offentligt finansierade omsorgen för ökad valfrihet och konkurrens i syfte att, bland annat främja kvalitetsutveckling.
Adress: 
Box 715
18217 DANDERYD
Sverige
Hemsida: 
https://www.attendo.com/sv
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
ATT
2 1 1
Agenda : 
2018-11-09
Rapporter Attendo
2019-02-14
Rapporter Attendo
Aktie: ATTENDO
ISIN: SE0007666110
Analysdatum: 2018-08-14
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-08-14.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2018-08-14.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-07-31
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-07-31 med kursen 79.50.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2018-08-10
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2018-08-10. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 79.909.
4wk Rel Perf-2.101% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -2.101% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 239%.
Mkt Cap in $bn1.3394Small-cap
Med ett börsvärde av <$2mrd. anses ATTENDO vara en small-cap aktie.
G/PE Ratio1.05814.915% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 14.915% jämfört med det normala priset.
LT P/E15.610Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth15.218%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts3Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 3 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.294Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 20.203% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta70Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 70.
Correlation0.3303%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk10.34 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 10.34 SEK eller 0.13647%.
VaR värdet beräknas till 10.34 SEK. Risken är därmed 0.13647%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2017-08-112017-08-11