Attendo AB

Attendo AB

Adress: 
Box 715
18217 DANDERYD
Sverige
Hemsida: 
https://www.attendo.com/sv
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
ATT
2
Agenda : 
2019-02-14
Rapporter Attendo

Årsredovisning

Verksamhet: 
Attendo är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag och har funnits sedan 1985. Vi fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd 1987. Sedan dess har fler kommuner valt att öppna upp den offentligt finansierade omsorgen för ökad valfrihet och konkurrens i syfte att, bland annat främja kvalitetsutveckling.
Årsredovising: 
PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: ATTENDO
ISIN: SE0007666110
Analysdatum: 2018-11-16
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-11-02.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2018-11-02.
Earnings Rev TrendAnalyterna neutrala men tidigare positiva (sedan 2018-09-18)
Analytiker har inte påtagligt reviderat sina aktievinstprognoser jämfört med sju veckor sedan (förändringar mellan +1% and -1% anses neutrala). Den senaste betydelsefulla trenden är dock positiv sedan 2018-09-18 med en kurs på 87.25.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Neutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2018-11-02)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2018-11-02), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 83.756.
4wk Rel Perf1.444%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 1.444% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 246%.
Mkt Cap in $bn1.4508Small-cap
Med ett börsvärde av <$2mrd. anses ATTENDO vara en small-cap aktie.
G/PE Ratio1.20525.314% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 25.314% jämfört med det normala priset.
LT P/E15.884Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth17.768%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts4Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 4 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.373Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 21.809% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta82Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 82.
Correlation0.3760%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk9.76 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 9.76 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 9.76 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2017-08-112017-08-11