Attendo AB

Attendo AB

Tickerkod: 
ATT
1 2 1
Agenda : 
2019-04-11
Stämmor Attendo
2019-04-12
Exklusive utdelning Attendo
2019-05-03
Rapporter Attendo
2019-07-19
Rapporter Attendo
2019-10-24
Rapporter Attendo

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: ATTENDO
ISIN: SE0007666110
Analysdatum: 2019-03-22
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-12-04.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2019-03-01.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2019-03-01
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2019-03-01 med kursen 63.35.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2019-01-15
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2019-01-15. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 66.682.
4wk Rel Perf-10.042% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -10.042% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 295%.
Mkt Cap in $bn1.0043Small-cap
Med ett börsvärde av <$2mrd. anses ATTENDO vara en small-cap aktie.
G/PE Ratio1.13820.915% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 20.915% jämfört med det normala priset.
LT P/E11.751Det beräknade PE värdet för 2021
Det beräknade PE värdet för året 2021.
LT Growth11.459%Förväntad årlig tillväxt till 2021
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2021.
Avg. Nb analysts3Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 3 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.914Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 22.489% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta53Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 53.
Correlation0.2114%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk6.95 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 6.95 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 6.95 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2017-08-112017-08-11