Bolagsfakta

Utrikesförvaltning i Umeå (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Utrikesförvaltning (SNI kod 84210) i Umeå kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (SNI kod 84). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.