Bolagsfakta

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring i Umeå (10 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (SNI kod 84) i Umeå kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.