Bolagsfakta

Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning i Stockholms kommun (44 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning (SNI kod 46660) i Stockholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI kod 46). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.