Bolagsfakta

Övrig livförsäkring i Stockholms kommun (15 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Övrig livförsäkring (SNI kod 65119) i Stockholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring (SNI kod 65). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.