Bolagsfakta

Spanings- och detektivverksamhet i Ale (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Spanings- och detektivverksamhet (SNI kod 80300) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Säkerhets- och bevakningsverksamhet (SNI kod 80). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.