Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Säkerhets- och bevakningsverksamhet i Ale kommun (7 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Säkerhets- och bevakningsverksamhet (SNI kod 80) i Ale kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.