Bolagsfakta

Handel med elektricitet i Ale (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Handel med elektricitet (SNI kod 35140) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI kod 35). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.