Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Försörjning av el, gas, värme och kyla i Ale kommun (7 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI kod 35) i Ale kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.