Bolagsfakta

Generering av elektricitet i Ale kommun (6 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Generering av elektricitet (SNI kod 35110) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI kod 35). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.