Bolagsfakta

Bemanningsföretag i Ale (20 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Personaluthyrning (SNI kod 78200) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster (SNI kod 78). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.