Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster i Ale kommun (21 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster (SNI kod 78) i Ale kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.