Bolagsfakta

Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner i Ale (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner (SNI kod 78300) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster (SNI kod 78). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.