Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

AR&C Ekonomi AB

Organisationsnummer

559197-3374

Adress

Mobilvägen 5
246 43 Löddeköpinge

Antal ansvariga

3 st

Vad är AR&C Ekonomi?

AR&C Ekonomi AB är ett aktiebolag som ska bistå med förekommande tjänster inom ekonomi. Så som redovisning, bokföring, momsdeklarationer, administration och lönehantering och därmed förenlig verksamhet. Läs mer om AR&C Ekonomi

Mobilvägen 5

Översikt bokslut 2019-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Andreas Heri 25-50%
Karina Andersson Timmann 25-50%
Robert Lindberg 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i AR&C Ekonomi består av

Ordförande

Karina Andersson Timmann (40)

Styrelseledamot

Karina Andersson Timmann (40)

Robert Lindberg (48)

Andreas Heri (44)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för AR&C Ekonomi AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om AR&C Ekonomi

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559197-3374
Firmanamn AR&C Ekonomi AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Mobilvägen 5
Postadress 246 43 Löddeköpinge
Säte Kävlinge, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-02-14
Bolaget registrerat 2019-03-05
Firmanamn registrerat 2019-03-05
Bolagsordning 2019-02-14
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-03-14
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-03-14
2021-01-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
69201 - Redovisning och bokföring
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bistå med förekommande tjänster inom ekonomi. Så som redovisning, bokföring, momsdeklarationer, administration och lönehantering och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas av
 • - Andersson Timmann, Åsa Karina
 • i förening med en av
 • - Heri, Andreas
 • - Lindberg, Kjell Axel Robert

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60565934
Besöksadress: Mobilvägen 5
Postnummer: 246 43
Postort: Löddeköpinge
Län: Skåne län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer: 046-271 60 00
Arbetsställenummer: 60565934
SNI-kod: 69201 - Redovisning och bokföring
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2019

Omsättning och resultat 2019-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 204,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 52,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -4,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -8
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 103
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 165
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2019-03-01 2019-12-31
Bokslutslängd 10
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 165
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 165
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -173
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -70
Personalkostnader -103
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -8
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -8
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner -8
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt -8
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -8
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 100
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 100
Anläggningstillgångar 0
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 100
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 53
Kundfordringar 34
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 19
Summa kassa och bank 47
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 47
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 52
Summa bundet eget kapital 60
Aktiekapital 60
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital -8
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -8
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 49
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 49
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 47
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning

Årsredovisning

AR&C Ekonomi AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om AR&C Ekonomi

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
165 KSEK
Rörelseresultat
-8 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
-
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
0 KSEK

AR&C Ekonomi AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på -8 KSEK med omsättning 165 KSEK under 2019.

AR&C Ekonomis vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -4,8 % vilket ger AR&C Ekonomi placeringen 331 672 i Sverige av totalt 643 508 aktiebolag. Det ger samtidigt AR&C Ekonomi placeringen 873 av kommunens totalt 1 684 aktiebolag.

Ordförande för AR&C Ekonomi AB är Karina Andersson Timmann och Styrelseledamot är Robert Lindberg.

Under de senaste 5 åren har AR&C Ekonomi betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 482 107 av Sveriges alla 643 508 aktiebolag.

AR&C Ekonomi AB har organisationsnummer 559197-3374. AR&C Ekonomi har säte i Kävlinge. Det går bra att ta kontakt med AR&C Ekonomi AB på telefonnummer 046-271 60 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Kävlinge kommun.

Registrerat på adressen

Mobilvägen 5
246 43 Löddeköpinge
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress