Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Fiberpartners i syd AB

Organisationsnummer

559195-1941

Telefon

-

Adress

c/o Smedgard AB
Smedbergs Gård 22
455 91 Munkedal

Antal ansvariga

2 st

Vad är Fiberpartners i syd?

Fiberpartners i syd AB är ett aktiebolag som skall bedriva projekterings och entreprenadarbeten inom infrastruktur, el- och teletekniska anläggningar. Bedriva konsultarbeten inom nätprojektering, projektledning och ... Läs mer om Fiberpartners i syd

Smedbergs Gård 22 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Sven Arne Torstensson 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Fiberpartners i syd består av

Ordförande

Sven Arne Torstensson (59)

Styrelseledamot

Sven Arne Torstensson (59)

Styrelsesuppleant

Carina Torstensson (58)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Fiberpartners i syd AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Fiberpartners i syd

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559195-1941
Firmanamn Fiberpartners i syd AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Smedbergs Gård 22
Postadress 455 91 Munkedal
Säte Munkedal, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-02-14
Bolaget registrerat 2019-02-14
Firmanamn registrerat 2019-04-15
Bolagsordning 2019-03-25
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2021-02-05
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2021-02-05
2022-01-24
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
71121 - Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva projekterings och entreprenadarbeten inom infrastruktur, el- och teletekniska anläggningar. Bedriva konsultarbeten inom nätprojektering, projektledning och utbildning inom infrastruktur, el- och teletekniska branschen, samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • - Uppgift om firmateckning saknas
 • Styrelsen ska bestå av 2 styrelseledamöter och 1
 • - styrelsesuppleant. Registrerad behörig styrelse saknas. Därför
 • - saknas också uppgift om firmateckningsrätten.

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 62169040
Besöksadress: Smedbergs gård 22
Postnummer: 455 91
Postort: Munkedal
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 62169040
SNI-kod: 71121 - Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 140,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 28,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 13,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 57
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 438
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2019-02-01 2020-06-30
Bokslutslängd 17
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 438
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 438
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -68
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -68
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 57
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 57
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 57
Bokslutsdispositioner -14
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -14
Resultat före skatt 42
Skatt 9
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 33
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 334
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 334
Anläggningstillgångar 0
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 334
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 116
Kundfordringar 116
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kassa och bank 219
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 219
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 83
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 33
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 33
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 14
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 237
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 237
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 161
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 76
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Fiberpartners i syd AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Fiberpartners i syd

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
438 KSEK
Rörelseresultat
57 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
9 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
9 KSEK

Fiberpartners i syd AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 33 KSEK med omsättning 438 KSEK under 2020.

Fiberpartners i syds vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 13,0 % vilket ger Fiberpartners i syd placeringen 183 642 i Sverige av totalt 685 025 aktiebolag. Det ger samtidigt Fiberpartners i syd placeringen 119 av kommunens totalt 540 aktiebolag.

Ordförande för Fiberpartners i syd AB är Sven Arne Torstensson och Styrelseledamot är Sven Arne Torstensson.

Under de senaste 5 åren har Fiberpartners i syd betalat in totalt 9 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 370 346 av Sveriges alla 685 025 aktiebolag.

Fiberpartners i syd AB har organisationsnummer 559195-1941. Fiberpartners i syd har säte i Munkedal. Det går bra att ta kontakt med Fiberpartners i syd AB på adress Smedbergs Gård 22, 455 91 Munkedal.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Munkedals kommun.