Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

KID Servicehandel AB

Organisationsnummer

559122-5684

Telefon

08-35 62 60

Adress

c/o Sollentuna C, vån 1
Sollentunavägen 163-165
191 47 Sollentuna

Antal ansvariga

2 st

Vad är KID Servicehandel?

KID Servicehandel AB är ett aktiebolag som ska driva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet. KID Servicehandel AB har 6 anställda och gjorde ett resultat på 113 KSEK med omsättning 12 024 KSEK under 2019. Läs mer om KID Servicehandel

Sollentunavägen 163-165

Översikt bokslut 2018-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Halsho Khidir 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i KID Servicehandel består av

Styrelseledamot

Halsho Khidir (32)

Styrelsesuppleant

Sheeler Khurshid Ahmed (65)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Pontus Ohlsson (36)

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för KID Servicehandel AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om KID Servicehandel

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559122-5684
Firmanamn KID Servicehandel AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Sollentunavägen 163-165
Postadress 191 47 Sollentuna
Säte Sollentuna, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2017-08-18
Bolaget registrerat 2017-08-23
Firmanamn registrerat 2018-01-16
Bolagsordning 2017-11-27
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2017-12-29
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2018-02-01
2021-01-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
47621 - Specialiserad butikshandel med tidningar
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska driva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 59055178
Besöksadress: Sollentunavägen 163-165
Postnummer: 191 47
Postort: Sollentuna
Län: Stockholms län
Antal anställda: 5-9 anställda
Telefonnummer: 08-35 62 60
Arbetsställenummer: 59055178
SNI-kod: 47621 - Specialiserad butikshandel med tidningar
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2018-2019

Omsättning och resultat 2018-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 80,2 74,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 19,7 16,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 1,7 1,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 191 115
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 346 457
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 004 2 625
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 14,5
Bokslutsperiod 2019 2018
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2017-08-01 2018-12-31
Bokslutslängd 12 17
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 12 024 10 500
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 11 444 10 280
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 580 220
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -11 832 -10 384
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror -7 432 -6 472
Övriga externa kostnader -2 325 -2 085
Personalkostnader -2 075 -1 827
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 191 115
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 191 115
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 191 115
Bokslutsdispositioner -48 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -48 0
Resultat före skatt 144 115
Skatt 31 26
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 113 89
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 978 1 765
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 978 1 765
Anläggningstillgångar 10 10
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 10 10
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 10
Omsättningstillgångar 1 967 1 755
Summa varulager 701 653
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 701 653
Summa kortfristiga fordringar 1 205 1 030
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 205 1 030
Summa kassa och bank 62 73
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 62 73
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 352 289
Summa bundet eget kapital 100 100
Aktiekapital 100 100
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 252 189
Balanserat resultat 89 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 50 100
Årets resultat 113 89
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 48 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 578 1 476
Summa långfristiga skulder 0 0
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 578 1 476
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 921 836
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 657 640
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 6 4
Företagsinteckningar 280 280
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 280 280
Villkorat aktieägartillskott 50 100
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 50 100
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

KID Servicehandel AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om KID Servicehandel

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
6
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
12 024 KSEK (+14,5 % mot föregående år)
Rörelseresultat
191 KSEK (+66,1 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
31 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
57 KSEK

KID Servicehandel AB har 6 anställda och gjorde ett resultat på 113 KSEK med omsättning 12 024 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 14,5 %. KID Servicehandels vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 1,7 % vilket ger KID Servicehandel placeringen 276 085 i Sverige av totalt 643 508 aktiebolag. Det ger samtidigt KID Servicehandel placeringen 2 152 av kommunens totalt 4 909 aktiebolag.

Styrelseledamot för KID Servicehandel AB är Halsho Khidir och Styrelsesuppleant är Sheeler Khurshid Ahmed.

Under de senaste 5 åren har KID Servicehandel betalat in totalt 57 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 269 413 av Sveriges alla 643 508 aktiebolag.

KID Servicehandel AB har organisationsnummer 559122-5684. KID Servicehandel har säte i Sollentuna. Det går bra att ta kontakt med KID Servicehandel AB på telefonnummer 08-35 62 60.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Sollentuna kommun.

Registrerat på adressen

Sollentunavägen 163-165
191 47 Sollentuna
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress