Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Denes kost 1961 AB

Organisationsnummer

559006-5370

Telefon

-

Adress

c/o Ackordcentralen Syd AB
Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö

Antal ansvariga

1 st

Konkurs inledd Läs mer

Nordenskiöldsgatan 24 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2010-2017

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Denes kost 1961 AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Denes kost 1961 består av

Likvidator

Ann-Christine Halén (58)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Denes kost 1961 AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Denes kost 1961

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559006-5370
Firmanamn Denes kost 1961 AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2020-07-08
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Nordenskiöldsgatan 24
Postadress 211 19 Malmö
Säte Malmö, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2015-02-25
Bolaget registrerat 2015-03-06
Firmanamn registrerat 2019-01-30
Bolagsordning 2019-01-17
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-09-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kost och hälsa, författare, krönikör, utbildare, föreläsare, kost och livsstils- planering samt matinspiratör. Arbeta som kostrådgivare.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2015-2017

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0 100,0 100,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0 0 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-03-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 10
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 0 0 0
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 0 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Resultat före skatt 0 0 0
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 50 50 50
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 50 50 50
Anläggningstillgångar 0 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 50 50 50
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0
Summa kassa och bank 50 50 50
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 50 50 50
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 50 50 50
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital 0 0 0
Balanserat resultat 0 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 0 0 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

Denes kost 1961 AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Denes kost 1961

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Limhamns Modehus Aktiebolag Likvidation
Likvidation
SCAN COIN AB Aktiv
Christoffer Bergman (VD)
Aktiv Christoffer Bergman (VD)
FMT International Trade Aktiebolag Aktiv
Peter Öfverman (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Öfverman (Styrelseledamot)
Hallstorps Bageri Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Nuriye AB Konkurs
Konkurs
GREP Svenska AB Likvidation
Likvidation
Clarendo AB Aktiv
Åsa Lindow (VD)
Aktiv Åsa Lindow (VD)
Kimcambium Aktiebolag Likvidation
Likvidation
På Ven med mera AB Konkurs
Johan Arne Magnus Pettersson (VD)
Konkurs Johan Arne Magnus Pettersson (VD)
Cerdo Bankpartner Aktiebolag Likvidation
Likvidation
K. Nordenswan Holdings AB Likvidation
Likvidation
Reagensia Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Ackordscentralen Syd Aktiebolag Aktiv
Peter Öfverman (VD)
Aktiv Peter Öfverman (VD)
Milstolpen Restaurang AB Konkurs
Konkurs
Human Search HS AB Aktiv
Emma Tilson (VD)
Aktiv Emma Tilson (VD)
Sustainable Business Hub Scandinavia AB Aktiv
Håkan Rosqvist (Extern VD)
Aktiv Håkan Rosqvist (Extern VD)
Swedtobacco AB Konkurs
Konkurs
East Coast Outlet AB Likvidation
Likvidation
WAPF AB Likvidation
Likvidation
Sideum Innovation AB Likvidation
Likvidation
Neo4j Sweden AB Aktiv
Emil Eifrém (Ordförande)
Aktiv Emil Eifrém (Ordförande)
Globisco Afro-Euro AB Likvidation
Likvidation
Martcon AB Aktiv
Tord Rosenlund (VD)
Aktiv Tord Rosenlund (VD)
A-Finance Nordic AB Aktiv
Emma Tilson (VD)
Aktiv Emma Tilson (VD)
Sol Voltaics Incentive AB Likvidation
Likvidation
Mindroute Incentive AB Aktiv
Rickard Hansson (VD)
Aktiv Rickard Hansson (VD)
Hörby Finans Fastighets AB Likvidation
Likvidation
Scan Coin Holding AB Aktiv
Christoffer Bergman (VD)
Aktiv Christoffer Bergman (VD)
Metakoncept AB Aktiv
Jonas Håkansson (VD)
Aktiv Jonas Håkansson (VD)
Advokat Helene Håkansson AB Aktiv
Helene Håkansson (Styrelseledamot)
Aktiv Helene Håkansson (Styrelseledamot)
Bohnstedt Holding AB Likvidation
Likvidation
BrightCom Solutions AB Aktiv
Mats Gustafsson (VD)
Aktiv Mats Gustafsson (VD)
iTurn AB Aktiv
Barbara Wennheden (VD)
Aktiv Barbara Wennheden (VD)
RefinedWiki AB Aktiv
Emil Sjödin (VD)
Aktiv Emil Sjödin (VD)
Bizbrokers Sweden AB Konkurs
Konkurs
BIMobject AB Aktiv
Martin Lindh (Extern VD)
Aktiv Martin Lindh (Extern VD)
Maderik Institute of Management AB Aktiv
Fredrik Daniel Slätterhed (VD)
Aktiv Fredrik Daniel Slätterhed (VD)
Mindroute Holding AB Aktiv
Rickard Hansson (Styrelseledamot)
Aktiv Rickard Hansson (Styrelseledamot)
Mäster Jörgen bygg hem och trädgård AB Likvidation
Likvidation
Denya Aviation AB Likvidation
Likvidation
BCE Gruppen AB Konkurs
Konkurs
FXL Sweden AB Aktiv
Petra Jonsson (VD)
Aktiv Petra Jonsson (VD)
Cassandra Processing AB Likvidation
Likvidation
Exchangehuset Hatam Naji AB Likvidation
Likvidation
Kost & Råd Skåne AB Konkurs
Konkurs
ADMEDE AB Aktiv
Aktiv
Italienska Vinresor RR AB Aktiv
Roger Rosén (Styrelseledamot)
Aktiv Roger Rosén (Styrelseledamot)
Northpaw AB Konkurs
Konkurs
Pronto of Sweden AB Konkurs
Konkurs
Jacras AB Konkurs
Konkurs
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress