Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Gävle Flygplats AB

Organisationsnummer

556982-0458

Telefon

026-323 19

Adress

c/o Servando Bolag Ab
Box 5814
102 48 Stockholm

Antal ansvariga

1 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Gävle Flygplats AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Gävle Flygplats AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Gävle Flygplats

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556982-0458
Firmanamn Gävle Flygplats AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2020-06-29
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 5814
Postadress 102 48 Stockholm
Säte Gävle, Gävleborgs län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2014-08-22
Bolaget registrerat 2014-09-08
Firmanamn registrerat 2014-10-23
Bolagsordning 2014-12-15
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-07-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
52230 - Stödtjänster till lufttransport
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva flygplatsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla goda möjligheter och hög tillgänglighet för flygkommunikationer och flygverksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 15 150,0 401,9 439,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0 100,0 99,3 42,6 77,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 180,0 -55,7 -79,2 -34,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -8 5 -1 069 -3 427 -1 672
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 -99,7 -57,7 -5,3
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 5 1 978 4 678 4 941
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 1 726 4 663 4 941
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 5 252 15 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -8 0 -2 106 -7 091 -5 094
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -8 0 -2 088 -6 779 -5 040
Personalkostnader 0 0 0 -38 -13
Avskrivningar 0 0 -18 -274 -41
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -8 5 -1 087 -3 701 -1 713
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 0 6 15 7 5
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 5 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 15 7 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -8 9 -1 102 -3 707 -1 717
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -8 9 -1 102 -3 707 -1 717
Bokslutsdispositioner 0 0 1 150 3 675 1 725
Koncernbidrag 0 0 1 150 3 600 1 800
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 75 -75
Resultat före skatt -8 9 48 -32 8
Skatt 0 2 11 -7 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -8 7 37 -25 8
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 3 009 3 017 3 030 6 982 3 955
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 3 009 3 017 3 030 6 982 3 955
Anläggningstillgångar 0 0 0 82 349
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 75 349
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 85
Inventarier 0 0 0 75 264
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 7 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 7 0
Omsättningstillgångar 3 009 3 017 3 030 6 900 3 607
Summa varulager 0 0 0 341 613
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 341 613
Summa kortfristiga fordringar 3 009 3 017 3 030 6 559 2 206
Kundfordringar 0 0 0 118 142
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 955 2 964 2 976 6 183 1 800
Övriga kortfristiga fordringar 54 53 54 258 264
Summa kassa och bank 0 0 0 0 789
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 789
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 3 009 3 017 3 010 2 973 2 998
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 50
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 950
Summa fritt eget kapital 2 009 2 017 2 010 1 973 1 998
Balanserat resultat 2 017 2 010 1 973 1 998 -10
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 2 000
Årets resultat -8 7 37 -25 8
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 75
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 0 20 4 009 882
Summa långfristiga skulder 0 0 0 2 377 200
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 2 377 200
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 20 1 632 682
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 1 200 234
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 7 526 206
Övriga kortfristiga skulder 0 0 12 906 242
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - 5 000 - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Gävle Flygplats AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Gävle Flygplats

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 5814
102 48 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Sannadal Fastighetsandelar Aktiebolag Likvidation
Likvidation
FUJIFILM Sverige Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Storköksreparatören Y Anderson & Söner Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Aktiebolaget Sukab Finans Likvidation
Likvidation
Tusculum Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Kungsleden Lövet AB Likvidation
Likvidation
Wäija Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Realia Hus AB Likvidation
Likvidation
Brödermans Kapitalförvaltning AB Likvidation
Likvidation
Plast- och kemiföretagens Service, PKS AB Likvidation
Likvidation
Borst-Anders Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Allhus Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Installations Aktiebolaget Kraftelektro Likvidation
Likvidation
Arkplan Aktiebolag Likvidation
Likvidation
BTR Sweden AB Likvidation
Likvidation
Manner-LAG AB Likvidation
Likvidation
Bemi Reklam Aktiebolag Likvidation
Likvidation
EndCo 1064 Sweden AB Likvidation
Likvidation
Kungsleden Gläntan AB Likvidation
Likvidation
Realia Nord AB Likvidation
Likvidation
Hellenius Byggdetaljer Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Hans Olson Plast AB HOPAB Likvidation
Likvidation
Interiör Möbler i Kiruna Aktiebolag Likvidation
Likvidation
S.A. Miljö - och MarkService AB Likvidation
Likvidation
Trendsetter Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Pärldesign Kronblad AB Likvidation
Likvidation
Datrend Promotion AB Likvidation
Likvidation
Idestrands Butik i Högdalen AB Likvidation
Likvidation
Ola Strömstedt AB Likvidation
Likvidation
Sannadal Fastigheter Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Moveri Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Gefle Fastighets Produktion AB Likvidation
Likvidation
Klas Bovin & Co Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Columna Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
HRC Health Resource Centre Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Luleå Expo AB Likvidation
Likvidation
Allosergon Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Trollvägen Marin Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Biweco Food Aktiebolag Likvidation
Likvidation
4061379 Macken Söderköping AB Likvidation
Likvidation
Tarinfo AB Likvidation
Likvidation
Tanamera Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Sveriges Revision Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Ängsäters Perenner Aktiebolag Likvidation
Likvidation
SpaVie Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Chung Keung Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Volex Sweden AB Likvidation
Likvidation
Ivalde Aktiebolag Likvidation
Likvidation
A Holmqvist IT Konsult AB Likvidation
Likvidation
Wardala Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress