Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Search 720 AB

Organisationsnummer

556940-0327

Adress

c/o WE Advokater
Hantverkargatan 26
112 21 Stockholm

Antal ansvariga

1 st

Konkurs Läs mer

Hantverkargatan 26 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2009-2016

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Search 720 AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Search 720 består av

Likvidator

Jiro Terao (47)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Search 720 AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Search 720

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556940-0327
Firmanamn Search 720 AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2020-11-11
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Hantverkargatan 26
Postadress 112 21 Stockholm
Säte Huddinge, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2013-08-11
Bolaget registrerat 2013-08-23
Firmanamn registrerat 2013-08-23
Bolagsordning 2016-11-18
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-09-26
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
78100 - Arbetsförmedling och rekrytering
43320 - Byggnadssnickeriarbeten
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Företaget skall bedriva rekrytering av personal samt därmed förenlig verksamhet. Inom ramen för denna rekryteringsverksamhet ingår rekrytering, headhunting samt konsultverksamhet inom rekrytering. Bolaget skall således förmedla rekryteringstjänster till företag som söker personal.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2014-2016

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2016 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 154,6
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 68,7 100,0 100,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 33,2 -33,3 1,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 1 743 -4 1
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 600
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 273
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 37 783,3 -88,6
Bokslutsperiod 2016 2015 2014
Bokslutsperiod 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2013-08-01 2014-12-31
Bokslutslängd 12 12 17
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2016 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 4 546 12 105
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 4 546 12 105
Aktiverat arbete för egen räkning 0 - -
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 525 -16 -104
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 -2
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 -16 -102
Avskrivningar -232 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 1 511 -4 1
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 0 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 511 -4 1
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 511 -4 1
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Resultat före skatt 1 511 -4 1
Skatt 332 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 179 -4 1
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2016 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 784 47 51
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 784 47 51
Anläggningstillgångar 920 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 920 0 0
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 333 0 0
Inventarier 587 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 864 47 51
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 301 1 13
Kundfordringar 300 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 1 13
Summa kassa och bank 563 46 38
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 563 46 38
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 225 47 51
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital 1 175 -3 1
Balanserat resultat -7 1 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 1 179 -4 1
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 559 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 559 0 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 150 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 409 0 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2016 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 912 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 287 0 -
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

Search 720 AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Search 720

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Hantverkargatan 26
112 21 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

TANDLÄKARPRAKTIKEN HANS VOGEL Aktiv
(Innehavare)
Aktiv (Innehavare)
PAH Fastighets AB Konkurs
Konkurs
Golvläggarn i Stockholm AB Konkurs
Konkurs
Interoutes Aktiebolag Likvidation
Likvidation
K-Eye Group AB Konkurs
Konkurs
Prodone Sverige AB Konkurs
Konkurs
Quality System Waxholm Aktiebolag Konkurs
Konkurs
LTPA Sprinklerkonsult Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Crimon Aktiebolag Konkurs
Konkurs
C LILJA DESIGN AB Konkurs
Konkurs
Jämtlinger Transporter Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Vårbergs Rör Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Project Consulting Company Prosinski AB Konkurs
Konkurs
Finsta Husläkare Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Larsson Deliveries AB Konkurs
Konkurs
Stockholm Cyberspace Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Lentor Improvator Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Fenrix Business Inteligence AB Konkurs
Konkurs
FBF Natural Cosmetics AB Konkurs
Konkurs
Tandläkare Hans Vogel AB Aktiv
Hans Gunnar Vogel (Styrelseledamot)
Aktiv Hans Gunnar Vogel (Styrelseledamot)
Odenhag Konsult AB Likvidation
Likvidation
IABO Stockholm AB Likvidation
Likvidation
TJ Gotland AB Konkurs
Konkurs
Security and Safety Partner AB in Sweden Konkurs
Konkurs
Brother Biaox Bygg AB Konkurs
Konkurs
SESTA AB Konkurs
Konkurs
Frander HR Konsult AB Likvidation
Likvidation
MONÉR Stiftelseförvaltning AB Konkurs
Konkurs
08 Ställningar AB Konkurs
Konkurs
SSRRHDR Bike Sverige AB Konkurs
Konkurs
StageAid Scandinavia AB Konkurs
Konkurs
FE kompetens AB Konkurs
Konkurs
Entourage Team AB Konkurs
Konkurs
Newroz Café AB Likvidation
Likvidation
VP Skrot och metall AB Konkurs
Konkurs
SERVENT Trading and Investment AB Konkurs
Konkurs
Mendel Transport AB Konkurs
Konkurs
Byggteamet Fastigheter Stockholm AB Konkurs
Konkurs
Oyatel AB Konkurs
Konkurs
Mobilgruppen i Väst AB Konkurs
Konkurs
FYREKRIG AB Konkurs
Konkurs
Quetbird AB Konkurs
Konkurs
Tornet Vind AB Aktiv
Claes Jonson (Styrelseledamot)
Aktiv Claes Jonson (Styrelseledamot)
JGT Jerrys GrävTjänst AB Konkurs
Konkurs
Attention Controlera AB Konkurs
Konkurs
Bright Skies AB Konkurs
Konkurs
LandZone AB Konkurs
Konkurs
Wellnessprofile FK AB Konkurs
Konkurs
Limhamns bostäder AB Likvidation
Likvidation
PROben Nordic AB Konkurs
Konkurs
Strandlinjens Schakt och Entreprenad AB Likvidation
Likvidation
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress