Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Secure Risk & Asset Sverige AB

Organisationsnummer

556894-5843

Telefon

-

Adress

c/o Adv.firma Wennerholm & Öhman
Box 7387
103 91 Stockholm

Antal ansvariga

1 st


Vad är Secure Risk & Asset Sverige?

Aktiebolaget ska utföra tjänster och service samt bedriva för- säljning av produkter inom säkerhet, data, it och management, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva handel med värde- papper jämte därmed förenlig... Läs mer om Secure Risk & Asset Sverige

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2008-2015

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Secure Risk & Asset Sverige AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Secure Risk & Asset Sverige består av

Likvidator

Henrik Jacobsson (65)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Secure Risk & Asset Sverige AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Secure Risk & Asset Sverige

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556894-5843
Firmanamn Secure Risk & Asset Sverige AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2021-06-30
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 7387
Postadress 103 91 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2012-05-29
Bolaget registrerat 2012-05-29
Firmanamn registrerat 2012-08-09
Bolagsordning 2013-09-01
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-09-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget ska utföra tjänster och service samt bedriva för- säljning av produkter inom säkerhet, data, it och management, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva handel med värde- papper jämte därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2013-2015

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2015 2014 2013
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 107,1 112,8 187,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 6,7 11,3 46,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -25,0 -360,0 -38,9
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -4 -18 -22
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 220,0 -90,7
Bokslutsperiod 2015 2014 2013
Bokslutsperiod 2014-09-01 2015-08-31 2013-09-01 2014-08-31 2012-05-01 2013-08-31
Bokslutslängd 12 12 16
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014 2013
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 16 5 54
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 16 5 54
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -20 -24 -76
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -20 -24 -76
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -4 -18 -22
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 0 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 -18 -21
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 -18 -21
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Resultat före skatt -4 -18 -21
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -4 -18 -21
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014 2013
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 105 97 62
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 105 97 62
Anläggningstillgångar 0 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 105 97 62
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 38 35 6
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 38 35 6
Summa kassa och bank 67 62 56
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 67 62 56
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 7 11 29
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital -43 -39 -21
Balanserat resultat -39 -21 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -4 -18 -21
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 98 86 33
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 98 86 33
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 98 86 33
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2015 2014 2013
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

Secure Risk & Asset Sverige AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Secure Risk & Asset Sverige

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 7387
103 91 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Höga Kusten Boet Holding AB Likvidation
Likvidation
E B Travel AB Likvidation
Likvidation
Scandinavische Sonnenlicht HandelsContor AB Likvidation
Likvidation
Advokatfirman Henrik Jacobsson Aktiebolag Aktiv
Henrik Jacobsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Jacobsson (Styrelseledamot)
Juridikutbildningsbolaget vid Stureplan AB Aktiv
Henrik Jacobsson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Jacobsson (Styrelseledamot)
Shamy Livs AB Konkurs
Konkurs
Ballsbridge Investment Group AB Likvidation
Likvidation
Hiertner Marine AB Konkurs
Konkurs
Svanberg Invest AB Konkurs
Konkurs
Karman EF AB Konkurs
Konkurs
JET Sales AB Konkurs
Konkurs
Delal Sendi AB Konkurs
Konkurs
Bushway Properties AB Likvidation
Likvidation
N Gruppen Holding AB Konkurs
Robert Färeborg (Styrelseledamot)
Konkurs Robert Färeborg (Styrelseledamot)
Veronica Hedenmark utbildning och förlag AB Likvidation
Likvidation
Casa Buongiorno Restaurante & Trattoria AB Konkurs
Konkurs
Swesolutions i Sthlm AB Konkurs
Konkurs
Nya Total El & Bygg Entreprenad i Enskede AB Konkurs
Konkurs
Secure Risk & Asset Sverige AB Likvidation
Likvidation
E.Stelle Medical AB Konkurs
Konkurs
Prima Vikarier i Stockholm AB Konkurs
Konkurs
Håll Koll AB Konkurs
Konkurs
Kollitech AB Konkurs
Konkurs
Master global club AB Konkurs
Konkurs
Bergdahl Hofmann Fastigheter AB Konkurs
Konkurs
Barnens Framtida Förskola i Sverige AB Konkurs
Konkurs
Masonic Gruppen AB Konkurs
Konkurs
ML Skarpnäck AB Konkurs
Konkurs
Techtronic AB Konkurs
Konkurs
Lyubinsson AB Konkurs
Konkurs
Suedehead AB Konkurs
Konkurs
Traderunner AB Konkurs
Konkurs
PSAB Projekt o Event AB Konkurs
Konkurs
Invest Consult Europe AB Likvidation
Likvidation
Stadsberga Bygg AB Konkurs
Konkurs
ME Service & Distribution AB Likvidation
Likvidation
HvG32 kungsholmen Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Domafon App AB Konkurs
Konkurs
Ded Ång Import AB Konkurs
Konkurs
Stockholms Berghantering AB Konkurs
Konkurs
AMG Gross AB Konkurs
Konkurs
LVF bygg i Stockholm AB Konkurs
Konkurs
Bilit AB Konkurs
Konkurs
RIWHAS AB Konkurs
Konkurs
FYR BILFÖRSÄLJNING & BILSERVICE AB Konkurs
Konkurs
Nexilus AB Konkurs
Konkurs
Yatna AB Konkurs
Konkurs
MWMA Ehandel AB Konkurs
Konkurs
OUDA Travel AB Konkurs
Konkurs
Adjuvia AB Konkurs
Konkurs
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress