Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

BGC Holding AB

Organisationsnummer

556607-0933

Telefon

-

Adress

c/o Bankgirocentralen BGC AB
105 19 Stockholm

Antal ansvariga

7 st

Vad är BGC Holding

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta: företag som bedriver sådan clearingverksamhet som avses i 1 kap. 4c § första strecksatsen, punkt 1 och 3, lagen (2007:528) om värdepappersmarkna... Läs mer om BGC Holding

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för BGC Holding AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern firmatecknare

Svante Sjöqvist (53)

Henrik Fromme (47)

Styrelsen i BGC Holding består av

Ordförande

Olle Durelius (54)

Styrelseledamot

Olle Durelius (54)

Åsa Gibson Lundmark (62)

Helena Öström Nimander (52)

Fredrik Härdling (52)

David Lidhagen (44)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Helena Kaiser De Carolis (50)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för BGC Holding AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

BGC Holding AB är ett koncernmoderbolag

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om BGC Holding

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556607-0933
Firmanamn BGC Holding AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 105 19 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2001-02-01
Bolaget registrerat 2001-02-14
Firmanamn registrerat 2002-06-10
Bolagsordning 2021-07-22
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-07-01
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64201 - Holdingverksamhet i finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta: företag som bedriver sådan clearingverksamhet som avses i 1 kap. 4c § första strecksatsen, punkt 1 och 3, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, verksamhet som har nära samband därmed samt även annan verksamhet enligt 20 kap. 7 § tredje stycket samma lag under förutsättning att Finansinspektionen tillåtit verksamheten samt andra företag med anknytning till sådan finansiell verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • - eller en av dem i förening med en av
 • - Fromme, Klas Henrik
 • - Sjöqvist, Svante Axel Jerker

Detaljerade koncernbokslut 2016-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 641,4 604,8 464,2 397,0 280,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 82,9 82,7 79,4 77,3 68,6
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 17,0 11,7 0,1 -5,5 1,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 171 830 136 338 49 364 -2 025 47 091
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 1 321 1 244
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 6 164 5 700 3 719 3 208 3 074
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 1,6 6,3 6,9 4,4 0,5
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 955 497 940 496 885 025 827 679 793 149
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 944 712 936 620 883 694 826 014 783 169
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 10 785 3 876 1 331 1 665 9 980
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -794 890 -826 660 -46 801 -42 462 -34 411
Övriga rörelsekostnader -519 -2 583 -38 -38 -38
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -578 343 -596 347 0 0 0
Personalkostnader -204 805 -205 228 0 0 0
Avskrivningar -11 742 -25 085 -46 801 -42 462 -34 411
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 160 088 111 253 2 563 -44 487 12 680
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 392 1 851 2 2 2
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 307 346 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 85 1 505 2 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 160 310 110 094 531 -45 355 12 492
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 160 310 110 094 531 -45 355 12 492
Bokslutsdispositioner 0 0 55 55 55
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 55 55 55
Resultat före skatt 160 310 110 094 531 -45 355 12 492
Skatt 34 864 25 306 -8 373 -76 3 053
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 125 446 84 788 8 904 -45 279 9 439
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 963 975 814 199 741 084 750 010 473 251
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 963 975 814 199 741 084 750 010 473 251
Anläggningstillgångar 37 398 52 152 85 104 119 256 89 249
Immateriella anläggningstillgångar 3 568 5 221 13 004 38 669 44 785
Balanserade utgifter 3 568 5 221 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 17 836 27 493 44 060 62 158 26 033
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 7 974 14 628 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 9 862 12 865 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 15 994 19 438 28 040 18 429 18 431
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 11 579 11 579 11 579
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 15 994 19 438 0 0 0
Omsättningstillgångar 926 577 762 047 655 980 630 754 384 002
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 128 416 117 513 14 058 14 058 14 058
Kundfordringar 5 094 7 413 13 123 30 197 19 342
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 14 055 14 055 14 055
Övriga kortfristiga fordringar 123 322 110 100 3 3 3
Summa kassa och bank 798 161 644 534 519 191 478 343 237 192
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 798 161 644 534 519 191 478 343 237 192
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 798 664 673 218 588 430 579 527 324 806
Summa bundet eget kapital 113 262 82 058 11 779 11 779 11 779
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 113 162 81 958 11 679 11 679 11 679
Summa fritt eget kapital 685 402 591 160 576 651 567 748 313 027
Balanserat resultat 559 956 506 372 15 774 15 774 15 774
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 125 446 84 788 8 904 -45 279 9 439
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 20 858 14 982 11 352 11 621 11 701
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 144 453 125 999 141 302 158 862 136 744
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 144 453 125 999 141 302 158 862 136 744
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 68 375 49 371 64 319 79 826 78 747
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 76 078 76 628 36 36 36
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 155 165 238 258 258
Löner till styrelse & VD 4 327 4 637 4 041 10 296 3 570
Varav tantiem till styrelse & VD - 528 - - -
Löner till övriga anställda 114 498 116 243 157 789 155 035 136 818
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 78 910 74 071 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 8 232 10 852 0 0 0
Summa säkerheter 10 852 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 16 000 14 200 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 14 200 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

BGC Holding AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om BGC Holding

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
60,0 % män (3), 40,0 % kvinnor (2)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-140 KSEK (-100,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
2 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
13 KSEK

BGC Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 125 446 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2020.

Ordförande för BGC Holding AB är Olle Durelius och Styrelseledamot är Åsa Gibson Lundmark.

Under de senaste 5 åren har BGC Holding betalat in totalt 13 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 370 869 av Sveriges alla 700 035 aktiebolag.

BGC Holding AB har organisationsnummer 556607-0933. BGC Holding har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med BGC Holding AB på adress , 105 19 Stockholm.

Registrerat på adressen

105 19 Stockholm
Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress