Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag

Organisationsnummer

556045-8811

Adress

612 80 Finspång

Antal ansvariga

11 st

Vad är Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag?

Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag är ett aktiebolag som har till föremål för bolagets verksamhet: att producera, distribuera och försälja fjärrvärme. att tillhandahålla renvatten och omhänderta avloppsvatten. att... Läs mer om Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag

Norrköpingsvägen 32

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2016-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556045-8811
Firmanamn Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 612 80 Finspång
Säte Finspång, Östergötlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1945-04-19
Bolaget registrerat 1945-09-19
Firmanamn registrerat 2001-01-20
Bolagsordning 2020-06-12
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1999-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1999-01-01
2021-08-01
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
38110 - Insamling av icke-farligt avfall
70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
35300 - Försörjning av värme och kyla
37000 - Avloppsrening
42210 - Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för bolagets verksamhet: att producera, distribuera och försälja fjärrvärme. att tillhandahålla renvatten och omhänderta avloppsvatten. att ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning. att att förvalta kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser. att verka för en god utveckling inom energiområdet samt att förvalta aktier och intressen inom energi och därmed förenlig verksamhet. att bedriva produktion och handel med el. Bolagets huvudsyfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursuttnyttjande svara för enligt angivna verksamhetsområden i Finspångs kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god hushållning och god miljö ska beaktas. Bolaget skall med tillämpning av kommunal självkostnads-, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip tillgodose behovet av de enligt angivna verksamhetsområden i Finspångs kommun, med undantag för produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme som ska bedrivas på affärsmässig grund. och i enlighet med vad som framkommeri fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) §§ 38-39. Undantag gäller även produktion av och handel med el 1997:857), 7 kap. 1-2 §§.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • eller en av dem i förening med
 • - Andersson, Bengt Mikael
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Huvudkontor
Besöksadress: Norrköpingsvägen 32
Postnummer: 612 44
Postort: Finspång
Län: Östergötlands län
Antal anställda: 20-49 anställda
Telefonnummer: 0122-851 80
Arbetsställenummer: 39752878
SNI-kod: 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
Arbetsställen: 5 st ställen

Detaljerade bokslut 2016-2020

Omsättning och resultat 2016-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 119,6 134,9 173,2 200,8 143,6
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 19,4 18,1 15,6 13,5 11,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 10,9 6,8 7,6 11,8 8,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 54 248 52 536 54 322 62 416 53 082
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 724 685 707 644 637
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 3 171 3 441 3 615 3 545 3 550
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -1,6 0,3 9,8 6,0
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 199 759 207 585 206 303 187 016 176 292
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 190 897 202 101 190 341 183 362 172 334
Aktiverat arbete för egen räkning 5 535 4 562 3 880 2 689 2 363
Övriga rörelseintäkter 3 327 922 12 082 965 1 595
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -127 270 -127 921 -132 655 -115 434 -111 038
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -48 092 -55 436 -61 310 -49 224 -50 447
Personalkostnader -45 618 -40 439 -39 618 -33 470 -31 209
Avskrivningar -33 560 -32 046 -31 727 -32 740 -29 382
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 20 688 20 490 22 595 29 676 23 700
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 6 230 6 722 7 442 8 177 8 658
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 28
Externa ränteintäkter 55 54 129 131 88
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 6 164 6 657 7 309 8 040 8 540
Externa räntekostnader 11 11 4 6 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 568 13 876 15 411 21 761 15 273
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 568 13 876 15 411 21 761 15 273
Bokslutsdispositioner -14 430 -13 863 -11 600 -14 750 -8 099
Koncernbidrag -800 0 -1 000 -2 000 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -13 630 -13 863 -10 600 -12 750 -8 099
Resultat före skatt 138 13 3 811 7 011 7 174
Skatt 74 21 756 1 593 1 574
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 64 -8 3 055 5 418 5 600
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 499 784 475 676 487 490 480 265 455 648
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 499 784 475 676 487 490 480 265 455 648
Anläggningstillgångar 435 522 409 031 389 373 384 229 391 914
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 435 522 409 031 389 373 384 229 391 914
Byggnader och mark 30 560 31 594 31 297 32 836 34 294
Maskiner 377 156 371 687 354 294 350 787 357 014
Inventarier 4 921 5 750 3 782 606 606
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 22 885 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 64 262 66 645 98 117 96 036 63 734
Summa varulager 4 130 3 733 3 938 2 508 2 841
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 130 3 733 3 938 2 508 2 841
Summa kortfristiga fordringar 60 132 62 912 94 177 93 522 45 558
Kundfordringar 28 960 30 378 35 385 29 994 28 330
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 350 22 481 55 337 8 572 14 397
Övriga kortfristiga fordringar 29 822 10 053 3 455 54 956 2 831
Summa kassa och bank 0 0 2 6 15 335
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 2 6 15 335
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 51 659 51 595 51 603 48 548 43 130
Summa bundet eget kapital 25 501 25 501 25 501 25 501 25 501
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 501 501 501 501 501
Summa fritt eget kapital 26 158 26 094 26 102 23 047 17 629
Balanserat resultat 26 094 26 102 23 047 17 629 12 029
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 64 -8 3 055 5 418 5 600
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 57 929 44 299 31 236 20 636 11 340
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 29 748 22 981 30 102 28 340 22 613
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 360 448 356 801 374 549 382 741 378 565
Summa långfristiga skulder 310 160 310 160 320 160 336 160 336 160
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 310 160 310 160 320 160 0 336 160
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 336 160 0
Summa kortfristiga skulder 50 288 46 641 54 389 46 581 42 405
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 21 149 24 601 22 432 19 531 18 153
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 29 139 22 040 31 957 27 050 24 252
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 63 59 56 52 49
Löner till styrelse & VD 1 137 743 2 494 1 315 1 343
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 30 093 26 850 24 171 21 519 20 470
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 12 830 11 129 11 630 9 518 8 933
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - 0 0 0
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
63
Könsfördelning styrelse
80,0 % män (8), 20,0 % kvinnor (2)
Omsättning
199 759 KSEK (-1,6 % mot föregående år)
Rörelseresultat
20 688 KSEK (+1,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
1 137 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
74 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
4 018 KSEK

Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag har 63 anställda och gjorde ett resultat på 64 KSEK med omsättning 199 759 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -1,6 %. Finspångs Tekniska Verk Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 10,9 % vilket ger Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag placeringen 193 202 i Sverige av totalt 663 362 aktiebolag. Det ger samtidigt Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag placeringen 185 av kommunens totalt 651 aktiebolag.

Extern VD för Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag är Mikael Andersson och styrelseordförande är Stig Andersson.

Under de senaste 5 åren har Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag betalat in totalt 4 018 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 14 210 av Sveriges alla 663 362 aktiebolag.

Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag har organisationsnummer 556045-8811. Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag har säte i Finspång. Det går bra att ta kontakt med Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag på telefonnummer 0122-851 80.

Registrerat på adressen

612 80 Finspång
Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress