Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Aktiebolaget Aspenäs Villastad

Organisationsnummer

556025-7304

Telefon

-

Adress

c/o Ekonomi Enheten
Lerums Kommun
443 80 Lerum

Antal ansvariga

10 st

Vad är Aktiebolaget Aspenäs Villastad?

Aktiebolaget Aspenäs Villastad är ett aktiebolag som har till föremål för sin verksamhet att inom Lerums kommun eller i anslutning till kommunens verksamheter förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja... Läs mer om Aktiebolaget Aspenäs Villastad

Lerums Kommun

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Aktiebolaget Aspenäs Villastad.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Aktiebolaget Aspenäs Villastad. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Aktiebolaget Aspenäs Villastad är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Aktiebolaget Aspenäs Villastad

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556025-7304
Firmanamn Aktiebolaget Aspenäs Villastad
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Lerums Kommun
Postadress 443 80 Lerum
Säte Lerum, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1927-02-21
Bolaget registrerat 1927-03-30
Firmanamn registrerat 1927-03-30
Bolagsordning 2017-05-03
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2017-08-17
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-05-06
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lerums kommun eller i anslutning till kommunens verksamheter förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostäder och därtill hörande kollektiva anord- ningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Lerums kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och erbjuda möjlighet till boendeinflytande för hyresgästerna, förenat med ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 58652363
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Lerum
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 58652363
SNI-kod: 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 4 375,2 4,6 110,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 97,7 -7,7 4,5 100,0 100,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 59,9 -183,0 -75,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 4 140 3 586 -255 0 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 9,2 356,5
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 9 472 8 673 1 900 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 6 907 8 673 1 900 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 565 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -5 332 -22 376 -2 797 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -5 332 -5 087 -2 155 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 -17 289 -642 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 4 140 -13 703 -897 0 0
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 1 279 2 172 533 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 279 1 779 533 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 393 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 861 -15 875 -1 430 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 861 -15 875 -1 430 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 2 861 -15 875 -1 430 0 0
Skatt 0 315 -315 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 861 -16 190 -1 115 0 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 7 220 158 529 87 679 121 121
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 7 220 158 529 87 679 121 121
Anläggningstillgångar 1 151 152 58 854 121 121
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 151 152 58 539 0 0
Byggnader och mark 0 121 501 50 114 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 8 140 284 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 21 511 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 8 141 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 1 0 315 121 121
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 121 121
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 0 315 0 0
Omsättningstillgångar 7 219 7 377 28 825 0 0
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 455 470 0 0
Kundfordringar 0 332 356 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 123 114 0 0
Summa kassa och bank 7 219 6 922 28 355 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 7 219 6 922 28 355 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 7 055 -12 284 3 906 121 121
Summa bundet eget kapital 121 121 121 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 21 21 21 20 20
Summa fritt eget kapital 6 934 -12 405 3 785 1 1
Balanserat resultat 4 073 3 785 0 1 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 4 900 0 0
Årets resultat 2 861 -16 190 -1 115 0 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 165 170 813 83 773 0 0
Summa långfristiga skulder 0 10 988 57 744 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 40 000 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 10 988 17 744 0 0
Summa kortfristiga skulder 165 159 825 26 029 0 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0 140 000 0 0 0
Leverantörsskulder 65 11 198 19 051 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 100 8 627 6 978 0 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Aktiebolaget Aspenäs Villastad:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Aktiebolaget Aspenäs Villastad

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
70,0 % män (7), 30,0 % kvinnor (3)
Omsättning
9 472 KSEK (+9,2 % mot föregående år)
Rörelseresultat
4 140 KSEK (+130,2 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Aktiebolaget Aspenäs Villastad har 0 anställda och gjorde ett resultat på 2 861 KSEK med omsättning 9 472 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 9,2 %. Aktiebolaget Aspenäs Villastads vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 59,9 % vilket ger Aktiebolaget Aspenäs Villastad placeringen 47 022 i Sverige av totalt 654 712 aktiebolag. Det ger samtidigt Aktiebolaget Aspenäs Villastad placeringen 155 av kommunens totalt 2 310 aktiebolag.

Ordförande för Aktiebolaget Aspenäs Villastad är Thomas Mogens Hallgren och Styrelseledamot är Olle Adolfsson.

Under de senaste 5 åren har Aktiebolaget Aspenäs Villastad betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 556 357 av Sveriges alla 654 712 aktiebolag.

Aktiebolaget Aspenäs Villastad har organisationsnummer 556025-7304. Aktiebolaget Aspenäs Villastad har säte i Lerum. Det går bra att ta kontakt med Aktiebolaget Aspenäs Villastad på adress Lerums Kommun, 443 80 Lerum.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Lerums kommun.

Registrerat på adressen

Lerums Kommun
443 80 Lerum
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress