Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Helsingborgs Hamn Aktiebolag

Organisationsnummer

556024-0979

Telefon

042-10 63 00

Adress

251 89 Helsingborg

Antal ansvariga

16 st

Vad är Helsingborgs Hamn Aktiebolag

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara en viktig del i Helsingborgs stads utveckling för invånare och näringsliv. Helsingborgs Hamn AB ska vara ett konkurrenskraftigt nav för sjö- och landtrafik, som med... Läs mer om Helsingborgs Hamn Aktiebolag

Oceangatan 3

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Helsingborgs Hamn Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Helsingborgs Hamn Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Helsingborgs Hamn Aktiebolag är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Helsingborgs Hamn Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556024-0979
Firmanamn Helsingborgs Hamn Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 251 89 Helsingborg
Säte Helsingborg, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1925-06-22
Bolaget registrerat 1925-07-24
Firmanamn registrerat 1988-04-11
Bolagsordning 2015-08-11
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1980-01-01
2021-05-10
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
52241 - Hamngodshantering
52220 - Stödtjänster till sjötransport
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara en viktig del i Helsingborgs stads utveckling för invånare och näringsliv. Helsingborgs Hamn AB ska vara ett konkurrenskraftigt nav för sjö- och landtrafik, som med hänsyn till säkerhet och miljö levererar den kundnytta och de samarbetsformer som för- väntas av ett av Sveriges viktigaste logistikcentra. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommun- ala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse av fast och lös egendom ska dock inte självkostnads- principen tillämpas. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktie- ägarna.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Larsen, Bengt Robert
 • - Steijaert, Bart Johannes Petrus
 • - Weibull Kornias, Agnete Marie
 • Firman tecknas i förening av
 • - Romell, Johan Nicklas
 • - Wingren, Malin Erika

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 19150895
Besöksadress: Oceangatan 3
Postnummer: 252 25
Postort: Helsingborg
Län: Skåne län
Antal anställda: 200-499 anställda
Telefonnummer: 042-10 63 00
Arbetsställenummer: 19150895
SNI-kod: 52241 - Hamngodshantering
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 160,7 407,3 278,4 237,5 286,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 75,4 49,3 47,6 77,9 78,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 10,0 5,3 17,3 15,8 14,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 112 122 75 129 123 886 105 630 96 330
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 824 814 800 772 730
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 889 1 729 1 841 1 781 1 620
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 5,4 -6,1 10,6 7,4
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 419 262 397 823 423 948 383 559 356 927
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 408 675 394 258 420 403 373 034 351 371
Aktiverat arbete för egen räkning 0 98 468 694 424
Övriga rörelseintäkter 10 587 3 467 3 077 9 831 5 132
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -369 156 -370 062 -340 392 -313 465 -301 602
Övriga rörelsekostnader -2 821 -2 330 -5 818 -5 148 -337
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -115 916 -128 443 -105 735 -101 722 -96 272
Personalkostnader -183 018 -187 201 -184 025 -165 896 -160 693
Avskrivningar -70 222 -54 418 -50 632 -45 847 -44 637
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 41 900 20 711 73 254 59 783 51 693
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 466 823 575 1 049 705
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 186
Externa ränteintäkter 283 347 246 878 168
Övriga finansiella ränteintäkter 0 302 62 59 53
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 291
Externa räntekostnader 183 6 267 112 7
Övriga finansiella kostnader 0 168 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 42 000 21 186 73 295 60 608 51 802
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 42 000 21 186 73 295 60 608 51 802
Bokslutsdispositioner -11 805 -20 213 -72 135 -59 420 -50 403
Koncernbidrag 0 -27 000 -64 000 -54 000 -55 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -11 805 6 787 -8 135 -5 420 4 597
Resultat före skatt 30 195 973 1 160 1 188 1 399
Skatt 6 940 520 389 178 134
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 23 255 453 771 1 010 1 265
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 515 346 721 893 757 467 774 483 760 041
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 515 346 721 893 757 467 774 483 760 041
Anläggningstillgångar 396 003 452 852 492 853 476 618 427 756
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 390 390 451 359 491 901 475 689 426 867
Byggnader och mark 155 285 187 119 201 776 218 999 219 952
Maskiner 207 555 230 403 239 176 222 361 187 180
Inventarier 21 960 25 277 28 418 14 319 17 055
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 5 590 8 560 22 531 20 010 2 680
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 5 612 1 493 952 929 889
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 612 1 493 952 929 889
Omsättningstillgångar 119 344 269 041 264 614 297 865 332 285
Summa varulager 9 201 8 263 0 7 471 8 681
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 9 201 8 263 0 7 471 8 681
Summa kortfristiga fordringar 106 249 204 267 125 394 95 925 323 596
Kundfordringar 60 592 58 365 55 404 54 837 37 479
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 38 808 138 345 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 849 7 557 69 990 41 088 286 117
Summa kassa och bank 3 895 56 511 139 220 194 469 8
Summa kortfristiga placeringar 3 895 56 506 139 218 194 464 0
Kassa och bank 0 5 2 5 8
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 243 675 220 421 219 968 469 197 468 187
Summa bundet eget kapital 150 275 150 275 150 275 150 275 150 275
Aktiekapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275
Summa fritt eget kapital 93 400 70 146 69 693 318 922 317 912
Balanserat resultat 70 145 69 693 68 922 317 912 316 647
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 23 255 453 771 1 010 1 265
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 185 441 173 636 180 424 172 289 166 868
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 17 706 13 814 12 017 10 722 11 946
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 68 524 314 022 345 058 122 275 113 040
Summa långfristiga skulder 0 250 000 250 000 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 250 000 250 000 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 68 524 64 022 95 058 122 275 113 040
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 12 203 15 694 17 065 25 834 17 669
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 617 1 237 28 000 54 000 55 000
Övriga kortfristiga skulder 55 704 47 091 49 993 42 441 40 371
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 222 230 230 215 220
Löner till styrelse & VD 2 816 3 333 2 343 2 400 2 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 176 950 121 879 120 534 108 358 105 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 62 747 58 993 55 210 48 777 48 648
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 250 000 0

Årsredovisning

Helsingborgs Hamn Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Helsingborgs Hamn Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
222
Könsfördelning styrelse
61,5 % män (8), 38,5 % kvinnor (5)
Omsättning
419 262 KSEK (+5,4 % mot föregående år)
Rörelseresultat
41 900 KSEK (+102,3 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
2 816 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
6 940 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
8 161 KSEK

Helsingborgs Hamn Aktiebolag har 222 anställda och gjorde ett resultat på 23 255 KSEK med omsättning 419 262 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 5,4 %. Helsingborgs Hamn Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 10,0 % vilket ger Helsingborgs Hamn Aktiebolag placeringen 193 915 i Sverige av totalt 654 954 aktiebolag. Det ger samtidigt Helsingborgs Hamn Aktiebolag placeringen 3 080 av kommunens totalt 10 223 aktiebolag.

Extern VD för Helsingborgs Hamn Aktiebolag är Bart Steijaert och styrelseordförande är Marie Weibull Kornias.

Under de senaste 5 åren har Helsingborgs Hamn Aktiebolag betalat in totalt 8 161 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 6 769 av Sveriges alla 654 954 aktiebolag.

Helsingborgs Hamn Aktiebolag har organisationsnummer 556024-0979. Helsingborgs Hamn Aktiebolag har säte i Helsingborg. Det går bra att ta kontakt med Helsingborgs Hamn Aktiebolag på telefonnummer 042-10 63 00.

Registrerat på adressen

251 89 Helsingborg
Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress