Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Stora Enso Treasury Stockholm AB

Organisationsnummer

556023-8908

Telefon

023-78 00 00

Adress

791 80 Falun

Antal ansvariga

3 st

Vad är Stora Enso Treasury Stockholm?

Stora Enso Treasury Stockholm AB är ett aktiebolag som skall bedriva penningrörelse, innefattande bland annat handel med värdepapper och utländska valutor, upplåning och ställande av garantier samt bedriva annan därmed... Läs mer om Stora Enso Treasury Stockholm

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Stora Enso Treasury Stockholm AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Stora Enso Treasury Stockholm består av

Ordförande

Anders Olof Pontus Selderman (54)

Styrelseledamot

Anders Olof Pontus Selderman (54)

Pernilla Malmunger (37)

Kyckling, Pasi Kalervo

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Bo Lagerström (54)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Stora Enso Treasury Stockholm AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Stora Enso Treasury Stockholm AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Stora Enso Treasury Stockholm

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556023-8908
Firmanamn Stora Enso Treasury Stockholm AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 791 80 Falun
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1925-04-07
Bolaget registrerat 1925-04-22
Firmanamn registrerat 1999-11-03
Bolagsordning 2006-05-12
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-05-15
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva penningrörelse, innefattande bland annat handel med värdepapper och utländska valutor, upplåning och ställande av garantier samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock ej bedriva sådan verksamhet som anges i lagen om bankrörelse eller i lagen om finansieringsverksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Kyckling, Pasi Kalervo
 • - Malmunger, Pernilla Anna Maria
 • - Selderman, Anders Olof Pontus

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 9,5 0,1 0,0 0,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 78,1 78,1 84,4 77,8 78,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 1 759 245,6 783 192,9
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -725 -571 -462 -397 -499
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 50,0
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 147 98 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 147 98 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -725 -718 -560 -397 -499
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -456 -718 -560 -337 -497
Personalkostnader -269 0 0 -60 -2
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -725 -571 -462 -397 -499
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 1 011 047 2 594 739 768 473 1 187 120 11 087
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 999 774 2 590 700 768 232 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 2 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 4 039 0 243 11 087
Externa räntekostnader 11 273 0 241 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 1 186 875 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 987 776 2 586 091 767 529 -1 187 513 -11 587
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 987 776 2 586 091 767 529 -1 187 513 -11 587
Bokslutsdispositioner 49 585 4 642 730 627 11 587
Koncernbidrag 49 585 4 642 730 0 11 587
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 627 0
Resultat före skatt 1 037 361 2 590 733 768 259 -1 186 886 0
Skatt 8 044 6 5 -2 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 029 317 2 590 727 768 254 -1 186 884 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 12 537 836 12 500 556 12 277 342 12 050 153 12 061 161
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 12 537 836 12 500 556 12 277 342 12 050 153 12 061 161
Anläggningstillgångar 12 276 194 12 276 194 12 276 194 12 049 204 12 049 204
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 12 276 194 12 276 194 12 276 194 12 049 204 12 049 204
Andelar i koncern- och intresseföretag 12 276 194 12 276 194 12 276 194 12 049 204 12 049 204
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 261 642 224 362 1 148 949 11 957
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 261 642 224 362 1 148 949 11 957
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 261 274 223 953 730 627 11 587
Övriga kortfristiga fordringar 368 409 418 322 370
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 9 785 969 9 756 726 10 365 999 9 370 755 9 513 189
Summa bundet eget kapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Summa fritt eget kapital 9 755 969 9 726 726 10 335 999 9 340 755 9 483 189
Balanserat resultat 8 726 652 7 135 999 9 340 755 9 483 189 9 483 189
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 226 990 1 044 450 0
Årets resultat 1 029 317 2 590 727 768 254 -1 186 884 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 16 23 17 12 14
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 751 851 2 743 807 1 911 326 2 679 386 2 547 958
Summa långfristiga skulder 0 2 743 807 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 2 743 807 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 2 751 851 0 1 911 326 2 679 386 2 547 958
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 743 807 0 1 911 326 2 679 386 2 547 958
Övriga kortfristiga skulder 8 044 0 0 0 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 220 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 230 0 235 230 229
Summa ansvarsförbindelser 230 220 235 230 229
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Stora Enso Treasury Stockholm AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Stora Enso Treasury Stockholm

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (1), 33,3 % kvinnor (1), 33,3 % (1) okänt
Omsättning
0 KSEK (-100,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-725 KSEK (-27,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
8 044 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
8 053 KSEK

Stora Enso Treasury Stockholm AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 1 029 317 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -100,0 %.

Ordförande för Stora Enso Treasury Stockholm AB är Anders Olof Pontus Selderman och Styrelseledamot är Kyckling, Pasi Kalervo .

Under de senaste 5 åren har Stora Enso Treasury Stockholm betalat in totalt 8 053 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 6 878 av Sveriges alla 655 618 aktiebolag.

Stora Enso Treasury Stockholm AB har organisationsnummer 556023-8908. Stora Enso Treasury Stockholm har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Stora Enso Treasury Stockholm AB på telefonnummer 023-78 00 00.

Registrerat på adressen

791 80 Falun
Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress