Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Nordic Hydropower Aktiebolag

Organisationsnummer

556023-6043

Telefon

-

Adress

Antal ansvariga

5 st

Vad är Nordic Hydropower Aktiebolag?

Nordic Hydropower Aktiebolag är ett aktiebolag som skall i Laos direkt eller genom hel- eller delägt dotterbolag framställa, köpa in samt distribuera och försälja elektrisk kraft, uppföra och äga kraft- stationer och andra ... Läs mer om Nordic Hydropower Aktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Nordic Hydropower Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Delgivningsbar person

Niklas Carlbom (42)

VD i Nordic Hydropower Aktiebolag

Verver, Petrus Martinus Cornells

Styrelsen i Nordic Hydropower Aktiebolag består av

Ordförande

Schuurman, Bastiaan Wilhelmus

Styrelseledamot

Verver, Petrus Martinus Cornells

Stokke, Tor Inge

Hoo, Yuan Chin

Schuurman, Bastiaan Wilhelmus

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Pernilla Rehnberg (54)

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Nordic Hydropower Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Nordic Hydropower Aktiebolag är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Nordic Hydropower Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556023-6043
Firmanamn Nordic Hydropower Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1924-09-24
Bolaget registrerat 1925-01-07
Firmanamn registrerat 1994-05-20
Bolagsordning 2015-12-09
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-05-15
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall i Laos direkt eller genom hel- eller delägt dotterbolag framställa, köpa in samt distribuera och försälja elektrisk kraft, uppföra och äga kraft- stationer och andra kraftanläggningar samt bedriva konsultverksamhet och i samband därmed äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 1 469,7 2 671,0 3 450,3 31,9 39,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 98,6 97,9 98,6 73,3 74,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 624,1 1 282,4 1 256,3 -222,5 6 534,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -7 299 -5 520 -4 338 -1 449 -7 598
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 3 044 3 800 2 278 670 325
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 6,8 66,8 409,6 106,3
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 12 176 11 401 6 834 1 341 650
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 12 043 5 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 - 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 133 11 396 6 834 1 341 650
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -19 475 -16 921 -11 171 -2 790 -8 249
Försäljningskostnader 0 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 -15 963 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 958 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -7 299 -5 520 -4 338 -1 449 -7 598
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 82 464 152 061 90 343 1 552 51 422
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 74 678 145 305 89 996 0 50 467
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 7 786 976 271 9 281
Övriga finansiella ränteintäkter 0 5 615 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 165 76 1 543 674
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 75 165 146 211 85 854 -2 984 42 476
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 75 165 146 211 85 854 -2 984 42 476
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 75 165 146 211 85 854 -2 984 42 476
Skatt 0 0 0 -1 067 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 75 165 146 211 85 854 -1 917 42 476
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 100 391 177 485 149 651 84 286 85 675
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 100 391 177 485 149 651 84 286 85 675
Anläggningstillgångar 79 918 79 914 79 644 77 098 77 098
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 28 24 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 28 24 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 79 891 79 891 79 644 77 098 77 098
Andelar i koncern- och intresseföretag 79 891 79 891 79 644 77 098 77 098
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 20 473 97 571 70 007 7 189 8 577
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 134 3 677 2 865 88 442
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 500 52 2 750 0 363
Övriga kortfristiga fordringar 634 3 625 115 88 79
Summa kassa och bank 19 339 93 894 67 143 7 100 8 136
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 19 339 93 894 67 143 7 100 8 136
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 98 998 173 832 147 622 61 767 63 684
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 98 878 173 712 147 502 61 647 63 564
Balanserat resultat 23 712 27 501 61 648 63 564 21 088
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 75 165 146 211 85 854 -1 917 42 476
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 393 3 653 2 029 22 519 21 991
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 393 3 653 2 029 22 519 21 991
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 211 1 493 1 238 8 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 417 519 0 21 882 20 000
Övriga kortfristiga skulder 765 1 641 791 629 1 991
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 4 3 3 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 256
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 37
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 77 098 77 098 77 098 77 098 77 098
Summa säkerheter 77 098 77 098 77 098 77 098 77 098
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 150 000 120 000 0 0

Årsredovisning

Nordic Hydropower Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Nordic Hydropower Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
4
Könsfördelning styrelse
0,0 % män (0), 0,0 % kvinnor (0), 100,0 % (4) okänt
Omsättning
12 176 KSEK (+6,8 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-7 299 KSEK (-32,2 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
-1 067 KSEK

Nordic Hydropower Aktiebolag har 4 anställda och gjorde ett resultat på 75 165 KSEK med omsättning 12 176 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 6,8 %. Nordic Hydropower Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 624,1 % vilket ger Nordic Hydropower Aktiebolag placeringen 5 863 i Sverige av totalt 655 618 aktiebolag. Det ger samtidigt Nordic Hydropower Aktiebolag placeringen 1 594 av kommunens totalt 143 067 aktiebolag.

VD för Nordic Hydropower Aktiebolag är Verver, Petrus Martinus Cornells och styrelseordförande är Schuurman, Bastiaan Wilhelmus .

Under de senaste 5 åren har Nordic Hydropower Aktiebolag betalat in totalt -1 067 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 562 088 av Sveriges alla 655 618 aktiebolag.

Nordic Hydropower Aktiebolag har organisationsnummer 556023-6043. Nordic Hydropower Aktiebolag har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Nordic Hydropower Aktiebolag på adress , .

Registrerat på adressen

Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress