Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag

Organisationsnummer

556023-4030

Telefon

08-784 54 00

Adress

105 10 Stockholm

Antal ansvariga

14 st

Vad är Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag?

Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag är ett aktiebolag som skall äga och förvalta fastigheter och lokaler för radio- och TV-verksamhet, aktier i bolag med anknytning till radio och TV-verksamhet samt tillhandahålla... Läs mer om Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag

Oxenstiernsgatan 20

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556023-4030
Firmanamn Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 105 10 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1924-05-22
Bolaget registrerat 1924-10-24
Firmanamn registrerat 1993-03-10
Bolagsordning 2011-05-02
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1997-01-01
2021-05-10
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
91012 - Arkivverksamhet
82190 - Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och lokaler för radio- och TV-verksamhet, aktier i bolag med anknytning till radio och TV-verksamhet samt tillhandahålla gemensamma service- och stödfunktioner för programbolagen och övriga bolag inom public servicegruppen.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
FÖRRÅDSBACKEN FB
Besöksadress: Oxenstiernsgatan 20
Postnummer: 115 27
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 50-99 anställda
Telefonnummer: 08-784 54 00
Arbetsställenummer: 27576768
SNI-kod: 91012 - Arkivverksamhet
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 6,4 8,2 41,1 48,2 58,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 2,4 2,3 2,3 2,3 2,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 0,1 -0,2 -0,3 0,6 -2,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 15 026 13 749 17 590 21 024 6 129
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 744 732 711 678 696
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 831 3 017 2 926 2 722 2 497
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -6,2 1,6 7,5 5,9
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 192 494 205 175 201 907 187 831 177 304
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 186 801 200 282 196 165 177 738 173 550
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 693 4 893 5 742 10 093 3 754
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -188 606 -202 494 -195 189 -178 386 -177 751
Övriga rörelsekostnader -2 -40 -271 -20 -37
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -126 902 -141 638 -135 005 -119 995 -121 728
Personalkostnader -50 564 -49 748 -49 041 -46 792 -49 410
Avskrivningar -11 140 -11 108 -11 143 -11 599 -6 613
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 3 886 2 641 6 447 9 425 -484
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 3 721 2 958 7 094 14 219 17 718
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 2 968 7 362
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 721 2 958 7 093 11 251 10 356
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 165 -317 -645 1 142 -3 478
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 165 -317 -645 1 142 -3 478
Bokslutsdispositioner -165 317 645 -1 142 3 478
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -165 317 645 -1 142 3 478
Resultat före skatt 0 0 0 0 0
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 372 348 389 664 396 935 415 359 434 940
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 372 348 389 664 396 935 415 359 434 940
Anläggningstillgångar 352 937 363 210 374 018 386 001 391 030
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 347 719 357 993 368 750 379 843 106 904
Byggnader och mark 339 112 349 682 360 320 371 011 99 487
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 8 607 8 311 8 430 8 832 7 417
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 5 218 5 218 5 267 6 158 284 125
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 65 565
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 215 556
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 218 5 218 5 267 6 158 3 004
Omsättningstillgångar 19 411 26 454 22 917 29 358 43 910
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 10 519 9 387 15 866 12 784 21 043
Kundfordringar 78 77 61 95 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 21 9 335
Övriga kortfristiga fordringar 10 441 9 310 15 805 12 668 11 708
Summa kassa och bank 8 893 17 066 7 051 16 574 22 867
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 8 893 17 066 7 051 16 574 22 867
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 5 679 5 679 5 679 5 679 5 678
Summa bundet eget kapital 27 288 27 288 27 288 27 288 2 592
Aktiekapital 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 24 696 24 696 24 696 24 696 0
Övrigt bundet eget kapital 432 432 432 432 432
Summa fritt eget kapital -21 609 -21 609 -21 609 -21 609 3 086
Balanserat resultat -21 609 -21 609 -21 609 -21 609 3 086
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 4 345 4 181 4 498 5 143 4 001
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 6 966 6 966 7 015 7 906 3 005
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 355 358 372 838 379 743 396 631 422 256
Summa långfristiga skulder 50 710 51 176 323 961 335 736 347 511
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 50 710 51 176 323 961 335 736 347 511
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 304 648 321 662 55 782 60 895 74 745
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 845 13 091 14 956 14 579 17 160
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 264 715 273 381 13 485 18 726 16 549
Övriga kortfristiga skulder 30 089 35 190 27 341 27 590 41 036
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 68 68 69 69 71
Löner till styrelse & VD 1 214 1 189 1 155 1 125 1 126
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 33 000 32 292 31 262 30 968 31 548
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 14 945 15 279 14 929 13 764 14 873
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 50 940 3 005
Summa säkerheter 0 0 50 940 3 005
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
68
Könsfördelning styrelse
42,9 % män (6), 50,0 % kvinnor (7), 7,1 % (1) okänt
Omsättning
192 494 KSEK (-6,2 % mot föregående år)
Rörelseresultat
3 886 KSEK (+47,1 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
1 214 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag har 68 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 192 494 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -6,2 %. Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 0,1 % vilket ger Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag placeringen 305 130 i Sverige av totalt 654 954 aktiebolag. Det ger samtidigt Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag placeringen 58 662 av kommunens totalt 142 902 aktiebolag.

VD för Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag är Jerker Anders Nilsson och styrelseordförande är Cecilia Benkö Lamborn.

Under de senaste 5 åren har Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 452 980 av Sveriges alla 654 954 aktiebolag.

Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag har organisationsnummer 556023-4030. Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag på telefonnummer 08-784 54 00.

Registrerat på adressen

105 10 Stockholm
Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress