Bolagsfakta

Lidingö Stads Tomtaktiebolag

Organisationsnummer

556013-9007

Telefon

08-731 30 00

Adress

Stockholmsvägen 50
181 32 Lidingö

Antal ansvariga

12 st

Vad är Lidingö Stads Tomtaktiebolag?

Lidingö Stads Tomtaktiebolag är ett aktiebolag som skall köpa, förvalta och sälja fast egendom samt bedriva byggnadsverksamhet. Lidingö Stads Tomtaktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på 1 567 KSEK med omsättning 6 038 KSEK under 2018. Läs mer om Lidingö Stads Tomtaktiebolag

Stockholmsvägen 50

Översikt bokslut 2014-2018

 • 2018

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Lidingö Stads Tomtaktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Lidingö Stads Tomtaktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Lidingö Stads Tomtaktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Lidingö Stads Tomtaktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556013-9007
Firmanamn Lidingö Stads Tomtaktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Stockholmsvägen 50
Postadress 181 32 Lidingö
Säte Lidingö, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1916-11-29
Bolaget registrerat 1916-12-22
Firmanamn registrerat 1944-09-08
Bolagsordning 1999-06-08
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1980-01-01
2020-10-22
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
41100 - Utformning av byggprojekt
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall köpa, förvalta och sälja fast egendom samt bedriva byggnadsverksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 18161455
Besöksadress: Stockholmsvägen 50
Postnummer: 181 32
Postort: Lidingö
Län: Stockholms län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer: 08-731 30 00
Arbetsställenummer: 18161455
SNI-kod: 41100 - Utformning av byggprojekt
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2014-2018

Omsättning och resultat 2014-2018

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018 2017 2016 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 454,8 421,8 1 582,7 1 277,6 1 410,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 91,7 85,4 94,5 93,3 92,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 14,9 12,1 10,1 -46,2 24,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 1 338 2 583 603 -2 749 1 199
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -67,2 179,4 12,7 3,4
Bokslutsperiod 2018 2017 2016 2015 2014
Bokslutsperiod 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 6 038 18 392 6 583 5 839 5 645
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 6 038 5 698 5 733 5 832 5 576
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 12 694 850 7 69
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -5 134 -16 165 -5 980 -8 588 -4 446
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -4 510 -15 608 -5 771 -8 380 -4 249
Personalkostnader -190 -201 -209 -208 -197
Avskrivningar -434 -356 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 904 2 227 603 -2 749 1 199
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 5 6 63 56 195
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 154
Externa ränteintäkter 0 2 61 55 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 41
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 4 2 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 899 2 225 662 -2 695 1 394
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 899 2 225 662 -2 695 1 394
Bokslutsdispositioner 1 115 802 1 133 4 556 -278
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 115 802 1 133 4 556 -278
Resultat före skatt 2 014 3 027 1 795 1 861 1 116
Skatt 447 823 442 464 301
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 567 2 204 1 353 1 397 815
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 63 908 67 803 59 558 59 829 62 963
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 63 908 67 803 59 558 59 829 62 963
Anläggningstillgångar 43 801 30 967 0 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 43 801 30 967 0 0 0
Byggnader och mark 43 801 30 967 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 20 107 36 836 59 558 59 829 62 963
Summa varulager 0 0 27 555 27 710 27 862
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 27 555 27 710 27 862
Summa kortfristiga fordringar 20 107 36 836 32 003 32 119 35 101
Kundfordringar 2 463 2 185 755 821 364
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 17 138 34 651 0 17 981 25 798
Övriga kortfristiga fordringar 506 0 31 248 13 317 8 939
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 55 713 54 146 51 942 50 589 49 192
Summa bundet eget kapital 1 919 1 919 1 919 1 919 1 919
Aktiekapital 1 599 1 599 1 599 1 599 1 599
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 320 320 320 320 320
Summa fritt eget kapital 53 794 52 227 50 023 48 670 47 273
Balanserat resultat 52 227 50 023 48 670 47 273 46 458
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 1 567 2 204 1 353 1 397 815
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 3 676 4 792 5 594 6 726 11 282
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 98 132 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 4 421 8 733 2 022 2 514 2 489
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 4 421 8 733 2 022 2 514 2 489
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 460 4 632 994 1 311 1 073
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 961 4 101 1 028 1 203 1 416
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018 2017 2016 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 154 0 0 0 163
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 162 169 172 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 36 39 40 36 34
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 10 000 10 000 0 0

Årsredovisning

Lidingö Stads Tomtaktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Lidingö Stads Tomtaktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
72,7 % män (8), 27,3 % kvinnor (3)
Omsättning
6 038 KSEK (-67,2 % mot föregående år)
Rörelseresultat
904 KSEK (-59,4 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
154 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
447 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
2 477 KSEK

Lidingö Stads Tomtaktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på 1 567 KSEK med omsättning 6 038 KSEK under 2018.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -67,2 %. Lidingö Stads Tomtaktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 14,9 % vilket ger Lidingö Stads Tomtaktiebolag placeringen 156 164 i Sverige av totalt 628 543 aktiebolag. Det ger samtidigt Lidingö Stads Tomtaktiebolag placeringen 1 278 av kommunens totalt 4 441 aktiebolag.

Extern VD för Lidingö Stads Tomtaktiebolag är Eva Lagerblad och styrelseordförande är Fredrik Vinstock.

Under de senaste 5 åren har Lidingö Stads Tomtaktiebolag betalat in totalt 2 477 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 21 428 av Sveriges alla 628 543 aktiebolag.

Lidingö Stads Tomtaktiebolag har organisationsnummer 556013-9007. Lidingö Stads Tomtaktiebolag har säte i Lidingö. Det går bra att ta kontakt med Lidingö Stads Tomtaktiebolag på telefonnummer 08-731 30 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Lidingö kommun.

Registrerat på adressen

Stockholmsvägen 50
181 32 Lidingö
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress