Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Aktiebolaget Handel och Industri

Organisationsnummer

556013-5336

Telefon

08-701 10 22

Adress

c/o Handelsbanken
106 70 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

 

Vad är Aktiebolaget Handel och Industri?

Aktiebolaget Handel och Industri är ett aktiebolag som har till föremål för sin verksamhet att för skyddande av Svenska Handelsbankens AB (publ)s eller något av dess dotterbolags fordringar förvärva aktier, bevis om andelar... Läs mer om Aktiebolaget Handel och Industri

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Aktiebolaget Handel och Industri.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Aktiebolaget Handel och Industri består av

Ordförande

Göran Stille (56)

Styrelseledamot

Göran Stille (56)

Michael Green (56)

Styrelsesuppleant

Magnus Berglund (62)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Helena Kaiser De Carolis (51)

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Aktiebolaget Handel och Industri. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Aktiebolaget Handel och Industri är ett dotterbolag

För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.

Koncernmoderbolag

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Aktiebolaget Handel och Industri

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556013-5336
Firmanamn Aktiebolaget Handel och Industri
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 106 70 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1916-07-10
Bolaget registrerat 1916-07-26
Firmanamn registrerat 1916-07-26
Bolagsordning 2013-06-04
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2023-01-27
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för skyddande av Svenska Handelsbankens AB (publ)s eller något av dess dotterbolags fordringar förvärva aktier, bevis om andelar i bolag, annan lös eller fast egendom samt att göra tilläggs- investeringar i dessa investeringar. Bolaget ska också tillhandahålla rågivning och styrelsearbete i samband härmed. I utbyte mot aktier eller bevis om andelar som har köpts eller övertagits enligt bestämmelserna ovan i denna paragraf får bolaget förvärva aktier i bolag som bildats för förvaltning av egendomen eller för fortsättandet av en med denna driven verksamhet. Bolagets verksamhet omfattar även att förvärva och äga aktier i dotterbolag inom koncernen Svenska Handelsbanken samt att direkt och indirekt äga fast egendom.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2017-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021 2020 2019 2018 2017
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 24 320,8 24 683,3 2 169,7 21 296,7 26 395,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 99,6 99,6 95,4 99,5 93,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -1 868,6 1 089,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -174 -305 -658 -6 478 -7 346
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 1 280 2 376
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 296 1 045
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 -93,4 -81,1 -60,2
Bokslutsperiod 2021 2020 2019 2018 2017
Bokslutsperiod 2021-01-01 2021-12-31 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2020 2019 2018 2017
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 39 593 3 135
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 593 2 618
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 39 0 517
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -174 -305 -697 -7 071 -10 481
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -174 -305 -697 -4 510 -3 352
Personalkostnader 0 0 0 -2 561 -7 129
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -174 -305 -658 -6 478 -7 346
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 0 3 0 4 603 42 905
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 42 195
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 111 0
Externa räntekostnader 0 3 0 26 710
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 4 466 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -174 -308 -658 -11 081 34 139
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -174 -308 -658 -11 081 34 139
Bokslutsdispositioner 0 0 657 14 450 0
Koncernbidrag 0 0 657 14 450 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -174 -308 -1 3 369 34 139
Skatt -36 -65 609 767 -1 179
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -138 -243 -610 2 602 35 318
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2020 2019 2018 2017
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 11 775 11 913 12 693 12 778 311 518
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 11 775 11 913 12 693 12 778 311 518
Anläggningstillgångar 101 65 0 0 24 597
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 101 65 0 0 24 597
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 20 497
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 101 65 0 0 4 100
Omsättningstillgångar 11 674 11 848 12 693 12 778 286 921
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 1 142 974 2 778
Kundfordringar 0 0 0 0 101
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 657 0 90
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 485 974 2 587
Summa kassa och bank 11 674 11 848 11 551 11 804 284 143
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 11 674 11 848 11 551 11 804 284 143
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 11 727 11 865 12 108 12 718 290 116
Summa bundet eget kapital 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Summa fritt eget kapital 5 727 5 865 6 108 6 718 284 116
Balanserat resultat 5 865 6 108 6 718 4 116 248 798
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -138 -243 -610 2 602 35 318
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 48 48 585 60 21 402
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 20 315
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 19 415
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 900
Summa kortfristiga skulder 48 48 585 60 1 087
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 4 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 72
Övriga kortfristiga skulder 48 48 585 56 1 015
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021 2020 2019 2018 2017
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 2 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 1 664 4 769
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 788 2 038
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Aktiebolaget Handel och Industri:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Aktiebolaget Handel och Industri

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2021

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (3), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-174 KSEK (+43,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
-36 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
96 KSEK

Aktiebolaget Handel och Industri har 0 anställda och gjorde ett resultat på -138 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2021.

Ordförande för Aktiebolaget Handel och Industri är Göran Stille och Styrelseledamot är Michael Green.

Under de senaste 5 åren har Aktiebolaget Handel och Industri betalat in totalt 96 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 254 411 av Sveriges alla 718 431 aktiebolag.

Aktiebolaget Handel och Industri har organisationsnummer 556013-5336. Aktiebolaget Handel och Industri har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Aktiebolaget Handel och Industri på telefonnummer 08-701 10 22.

Registrerat på adressen

106 70 Stockholm
Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress