Bolagsfakta

Stora Enso Skog Aktiebolag

Organisationsnummer

556009-5589

Adress

791 80 Falun

Antal ansvariga

6 st

Vad är Stora Enso Skog Aktiebolag?

Stora Enso Skog Aktiebolag är ett aktiebolag som skall bedriva skogsbruk samt idka därmed förenlig verksamhet. Stora Enso Skog Aktiebolag har 477 anställda och gjorde ett resultat på 21 000 KSEK med omsättning 7 843 500 KSEK under 2018. Läs mer om Stora Enso Skog Aktiebolag

Åsgatan 22

Översikt bokslut 2014-2018

 • 2018

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Stora Enso Skog Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Stora Enso Skog Aktiebolag

Martin Holmgren (45)

Extern firmatecknare

Per Fenger-Krog (56)

Lovisa Haglöf (44)

Henrik Lenning (44)

Styrelsen i Stora Enso Skog Aktiebolag består av

Ordförande

Ulrik Johansson (55)

Styrelseledamot

Ulrik Johansson (55)

Thomas Lindh (47)

Martin Holmgren (45)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Bo Lagerström (54)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Stora Enso Skog Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Stora Enso Skog Aktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Stora Enso Skog Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556009-5589
Firmanamn Stora Enso Skog Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 791 80 Falun
Säte Falun, Dalarnas län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1910-04-14
Bolaget registrerat 1910-04-28
Firmanamn registrerat 1999-06-24
Bolagsordning 1999-05-28
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1988-01-01
2020-10-26
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
02200 - Drivning
02101 - Skogsförvaltning
02102 - Skogsskötsel
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva skogsbruk samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Holmgren, Carl Martin
 • - Johansson, Ulrik John Magnus
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Fenger-Krog, Per Arthur
 • - Haglöf, Karin Lovisa
 • - Lenning, Per Henrik
 • - Lindh, Thomas Fredrik

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
STABEN
Besöksadress: Åsgatan 22
Postnummer: 791 71
Postort: Falun
Län: Dalarnas län
Antal anställda: 20-49 anställda
Telefonnummer: 010-464 00 00
Arbetsställenummer: 17105453
SNI-kod: 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
Arbetsställen: 5 st ställen

Detaljerade bokslut 2014-2018

Omsättning och resultat 2014-2018

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018 2017 2016 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 121,7 137,6 153,5 148,8 148,6
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 58,9 60,9 60,6 63,0 64,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 0,6 1,3 1,3 1,1 1,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 99 700 122 200 154 900 138 500 149 900
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 597 582 515 552 507
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 16 443 15 353 14 874 14 664 15 122
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 10,3 -0,6 0,6 0,5
Bokslutsperiod 2018 2017 2016 2015 2014
Bokslutsperiod 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 7 843 500 7 108 500 7 154 200 7 112 000 7 077 000
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 7 797 700 7 065 500 7 114 600 7 072 800 7 020 300
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 45 800 43 000 39 600 39 200 56 700
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -2 681 700 -2 457 900 -2 422 000 -2 482 300 -2 361 500
Övriga rörelsekostnader 0 -400 -800 -800 -1 600
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -2 346 300 -2 136 900 -2 111 800 -2 152 300 -2 066 600
Personalkostnader -285 000 -269 300 -247 600 -267 900 -237 300
Avskrivningar -50 400 -51 700 -62 600 -62 100 -57 600
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 49 300 70 500 92 300 76 400 92 300
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 1 300 24 800 2 500 6 200 7 900
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 22 800 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 2 800
Externa ränteintäkter 900 900 1 200 4 100 1 500
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 300 300 300 1 200 2 100
Externa räntekostnader 100 800 1 000 900 1 500
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 49 800 93 100 92 200 78 400 93 000
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 49 800 93 100 92 200 78 400 93 000
Bokslutsdispositioner -28 900 -97 300 -95 400 -85 600 -86 800
Koncernbidrag 0 -96 600 -105 500 -82 000 -81 400
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -28 900 -700 10 100 -3 600 -5 400
Resultat före skatt 20 900 -4 200 -3 200 -7 200 6 200
Skatt -100 0 100 100 1 600
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 21 000 -4 200 -3 300 -7 300 4 600
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 431 300 2 311 400 2 810 600 2 721 400 2 664 300
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 431 300 2 311 400 2 810 600 2 721 400 2 664 300
Anläggningstillgångar 513 500 505 800 501 400 532 200 545 200
Immateriella anläggningstillgångar 8 900 6 200 5 500 10 800 23 000
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 8 900 6 200 5 500 10 800 23 000
Materiella anläggningstillgångar 189 500 183 600 179 700 204 500 205 400
Byggnader och mark 41 000 43 400 47 100 49 500 53 100
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 148 500 140 200 132 600 146 000 150 400
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 9 000 1 900
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 315 100 316 000 316 200 316 900 316 800
Andelar i koncern- och intresseföretag 308 600 308 600 308 600 308 600 308 600
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 500 7 400 7 600 8 300 8 200
Omsättningstillgångar 1 917 800 1 805 600 2 309 200 2 189 200 2 119 100
Summa varulager 717 500 717 100 782 000 861 400 883 500
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 717 500 717 100 782 000 861 400 883 500
Summa kortfristiga fordringar 1 200 300 1 088 500 1 527 200 1 327 800 1 235 600
Kundfordringar 404 100 311 300 342 500 357 800 340 900
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 732 200 734 100 1 124 100 917 300 825 300
Övriga kortfristiga fordringar 64 000 43 100 60 600 52 700 69 400
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 391 800 1 370 800 1 667 000 1 668 000 1 675 300
Summa bundet eget kapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Summa fritt eget kapital 1 361 800 1 340 800 1 637 000 1 638 000 1 645 300
Balanserat resultat 1 340 800 1 345 000 1 640 300 1 645 300 1 640 700
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 21 000 -4 200 -3 300 -7 300 4 600
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 51 100 45 900 45 200 58 200 54 500
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 2 500 2 500 2 300 1 700 1 900
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 985 900 892 200 1 096 100 993 500 932 600
Summa långfristiga skulder 0 101 300 101 300 101 300 101 300
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 101 300 101 300 101 300 101 300
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 985 900 790 900 994 800 892 200 831 300
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 260 600 229 100 277 200 228 100 192 400
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 182 700 124 700 264 000 221 600 206 300
Övriga kortfristiga skulder 542 600 437 100 453 600 442 500 432 600
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018 2017 2016 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 477 463 481 485 468
Löner till styrelse & VD 2 600 2 300 2 100 2 100 1 900
Varav tantiem till styrelse & VD 800 500 400 500 300
Löner till övriga anställda 207 500 195 700 191 200 188 200 184 600
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 73 900 70 200 53 300 76 400 49 700
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 24 800 24 800 24 900 4 900 5 100
Summa ansvarsförbindelser 24 800 24 800 24 900 4 900 5 100
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 100 000 0 0 0 0

Årsredovisning

Stora Enso Skog Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Stora Enso Skog Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
477
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (3), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
7 843 500 KSEK (+10,3 % mot föregående år)
Rörelseresultat
49 300 KSEK (-30,1 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
2 600 KSEK
Utdelning till aktieägare
100 000 KSEK
Inbetald skatt
-100 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
1 700 KSEK

Stora Enso Skog Aktiebolag har 477 anställda och gjorde ett resultat på 21 000 KSEK med omsättning 7 843 500 KSEK under 2018.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 10,3 %. Stora Enso Skog Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 0,6 % vilket ger Stora Enso Skog Aktiebolag placeringen 290 314 i Sverige av totalt 629 003 aktiebolag. Det ger samtidigt Stora Enso Skog Aktiebolag placeringen 1 520 av kommunens totalt 3 341 aktiebolag.

VD för Stora Enso Skog Aktiebolag är Martin Holmgren och styrelseordförande är Ulrik Johansson.

Under de senaste 5 åren har Stora Enso Skog Aktiebolag betalat in totalt 1 700 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 30 382 av Sveriges alla 629 003 aktiebolag.

Stora Enso Skog Aktiebolag har organisationsnummer 556009-5589. Stora Enso Skog Aktiebolag har säte i Falun. Det går bra att ta kontakt med Stora Enso Skog Aktiebolag på telefonnummer 010-464 00 00.

Registrerat på adressen

791 80 Falun
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress