Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Swedbank Hypotek AB

Organisationsnummer

556003-3283

Telefon

08-585 900 00

Adress

105 34 Stockholm

Antal ansvariga

9 st

Vad är Swedbank Hypotek

A - Rörelse Bolaget skall bedriva verksamhet som bottenlåneinstitut i Sverige, och får bedriva motsvarande verksamhet i Danmark, Finland och Norge. Bolaget har som huvudsakligt föremål för sin verksamhet att lämna och... Läs mer om Swedbank Hypotek

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2012-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Swedbank Hypotek AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern VD

Urban Alsholm (50)

Extern firmatecknare

Christina Korsell (58)

Andreas Tornberg (46)

Gregori Karamouzis (46)

Styrelsen i Swedbank Hypotek består av

Ordförande

Johan Smedman (58)

Styrelseledamot

Johan Smedman (58)

Mattias Persson (51)

Elizabet Sulj Jönsson (46)

Nina Larsson (43)

Jennifer Barck (42)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Anneli Granqvist (50)

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Swedbank Hypotek AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Swedbank Hypotek AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Swedbank Hypotek

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556003-3283
Firmanamn Swedbank Hypotek AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 105 34 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1885-02-19
Bolaget registrerat 1899-01-30
Firmanamn registrerat 2006-09-08
Bolagsordning 2019-03-28
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-10-03
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64920 - Annan kreditgivning
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
A - Rörelse Bolaget skall bedriva verksamhet som bottenlåneinstitut i Sverige, och får bedriva motsvarande verksamhet i Danmark, Finland och Norge. Bolaget har som huvudsakligt föremål för sin verksamhet att lämna och förmedla kredit - även under byggnadstiden (byggnadskreditiv) - avseende 1) fastigheter som bebyggs för att användas huvudsakligen till bostäder eller kontors- eller affärslokaler, 2) fastigheter med annan bebyggelse, om denna finansieras med stöd av någon form av statligt eller annat stöd vid ny-, till- eller ombyggnad, 3) sådana garagebyggnader samt anläggningar för värme, varmvatten, tvätt och liknande ändamål som är gemensamma för flera fastigheter av under 1) och 2) angiven art, 4) bostadsrätter beträffande bebyggelse som avses under 1) eller 2), 5) lantbruksfastigheter, 6) fastigheter med anknytning till lantbruksnäringen, 7) näringsverksamhet med anknytning till lantbruksnäringen, att lämna kredit till samfällighetsföreningar, eller motsvarande, att lämna kredit till kommuner, kommunalförbund eller andra kommunala samfälligheter, samt - mot borgen av sådan samfällighet - till fysiska och juridiska personer, att lämna kredit till dotterbolag, som är kreditmarknadsbolag, att genom lämnande av betalningsgaranti underlätta kreditgivning av det slag bolaget får bedriva, att bedriva fastighetsförvaltning och förmedla försäljningar av fastigheter och bostadsrätter, att för annans räkning förvalta sådana krediter jämte företagshypoteksbrev och säkerheter som avses i denna paragraf och ombesörja inteckningsåtgärder samt, att bedriva inkassoverksamhet. Med fastighet avses i denna bolagsordning också tomträtt och byggnad på mark upplåten med nyttjanderätt. Med bostadsrätt avses även andel i bostadsförening eller aktie i bostadsaktiebolag, där en utan begränsning i tiden upplåten nyttjanderätt till en lägenhet är oskiljaktigt förenad med andelen eller aktien. Med egendom avses såväl fastighet som bostadsrätt. Med kommun avses också landstingskommun och kyrklig kommun. Ord och uttryck som används i denna bolagsordning för att beteckna visst slag av egendom eller rättighet innefattar även egendom eller rättighet i Danmark, Finland eller Norge, om egen- domen eller rättigheten i fråga om kreditsäkerhetsegenskaper väsentligen motsvarar vad som avses med den svenska beteckningen. Med stat och kommun avses i denna bolagsordning även danska staten, finska staten och norska staten samt kommuner i någon av dessa stater. B - Utlåning och säkerhet Kredit får beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra kreditförbindelsen. Kredit får lämnas utan säkerhet i de fall samfällighetsförening är kredittagare eller när någon av följande är kreddittagare eller svarar för kredit på grund av borgen: Staten, kommun, kommunalförbund eller andra kommunala samfälligheter, Sveriges riksbank, svensk bank, kreditmarknadsbolag, försäkringsbolag med svensk koncession eller bank eller försäkringsbolag i någon av de utländska stater som avses i 3 kap 2 § 2 st 4 lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Kredit får även beviljas utan säkerhet om det föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet i samband med åtgärder för skyddande av fordran. Kredit får i övrigt beviljas endast mot betryggande säkerhet. Säkerheten skall, såvida ej annat framgår av denna bolagsordning, utgöras av panträtt i fastighet - inteckningssäkerhet. Samma gäller säkerheten för garantiförbindelser, som bolaget ingår. Kredit får även beviljas mot pantsäkerhet i bostadsrätt. Därutöver får kredit beviljas mot säkerhet i form av pant över medel som innestår på konto i Swedbank AB (publ) eller sådan sparbank eller bankaktiebolag med sparbanksursprung som vid var tid enligt avtal äger rätt att förmedla kredit för bolagets räkning. Som värde på egendom skall vid tillämpningen av denna bolagsordning gälla det uppskattningsvärde som åsätts egendomen. Belånad egendom skall vara nöjaktigt brandförsäkrad. Bolagets utlåning skall ges sådana villkor med avseende på löptid och räntebindning att en god balans kan upprätthållas med upplåningens villkor. C - Upplåning och medelsplacering För anskaffande av medel för sin rörelse får bolaget 1) ge ut obligationer och certifikat och ta upp reverslån, 2) ge ut förlagsbevis eller andra förskrivningar som medför rätt till betalning efter bolagets övriga förbindelser, samt 3) begagna kredit i räkning. Upplånade medel som ej används för utlåning får placeras i 1) kassa, 2) fordringar för vilka någon av följande svarar som gäldenär eller borgensman, nämligen - a) svenska staten eller någon av de utländska stater som avses i 3 kap 1 § 2 b) lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, - b) kommun, kommunalförbund eller annan kommunal samfällighet, - c) Sveriges riksbank, - d) Allmänna pensionsfonden, - e) svensk bank, försäkringsbolag med svensk koncession eller bank eller försäkringsbolag i någon av de utländska stater som avses i 3 kap 2 § 2 st 4 lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, eller - f) annat bolag eller institut i Sverige eller i någon av de utländska stater som avses i 3 kap 2 § 2 st 4 lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, vilka bedriver sådan verksamhet som avses i bolagsordningens § 2 A eller vilka utger värdepapper med bakomliggande säkerhet av panträtt i fastighet i Sverige eller kredit säkerställd enligt bolagsordningens § 2 B andra stycket. I den utsträckning som behövs för att balansera i bolagets verksamhet uppkommande ränterisker eller valutarisker eller för att eljest underlätta bolagets upplåning får bolaget köpa eller sälja valutor eller fondpapper eller andra finansiella instrument eller förvärva eller utställa derivatinstrument, såsom ingående av terminskontrakt och ränte- och'eller kursrelaterade kontrakt (swapar) på svensk eller internationell penning-, kapital- och valutamarknad.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Alsholm, Michael Urban
 • - Barck, Jennifer Axelina
 • - Karamouzis, Gregori
 • - Korsell, Mari Christina
 • - Larsson, Nina Karolin
 • - Persson, Patrik Mattias
 • - Smedman, Johan Erling
 • - Sulj Jönsson, Elizabet
 • - Tornberg, Nils Andreas
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder
 • Styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter och 0
 • styrelsesuppleanter.

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 10126035
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 10-19 anställda
Telefonnummer: 08-585 900 00
Arbetsställenummer: 10126035
SNI-kod: 64920 - Annan kreditgivning
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2017-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021 2018 2017
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 101,5 0,6 10,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 0,0 43,8 46,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 75,0 77,6 71,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 12 12 789 000 11 764 000
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 1 375 1 000
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 2 059 875 2 049 000
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 0,5
Bokslutsperiod 2021 2018 2017
Bokslutsperiod 2021-01-01 2021-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31
Bokslutslängd 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2018 2017
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 16 16 479 000 16 392 000
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 16 148 000 16 387 000
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 331 000 5 000
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -4 -264 000 -4 628 000
Övriga rörelsekostnader 0 -3 426 000 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -4 -253 000 -4 620 000
Personalkostnader 0 -11 000 -8 000
Avskrivningar 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 12 12 789 000 11 764 000
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 0 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 12 789 000 11 764 000
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 12 789 000 11 764 000
Bokslutsdispositioner 0 450 000 618 000
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 450 000 618 000
Resultat före skatt 13 13 239 000 12 382 000
Skatt 3 2 913 000 2 728 000
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 10 10 326 000 9 654 000
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2018 2017
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 136 105 355 200 101 300 300
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 136 105 355 200 101 300 300
Anläggningstillgångar 30 105 296 900 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 30 105 296 900 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 30 105 296 900 0
Omsättningstillgångar 1 106 583 000 101 300 300
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 106 583 000 101 300 300
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 106 583 000 101 300 300
Summa kassa och bank 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 46 169 000 46 354 000
Summa bundet eget kapital 0 14 600 000 14 600 000
Aktiekapital 11 500 000 11 500 000
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 100 000 3 100 000
Summa fritt eget kapital 0 31 569 000 31 754 000
Balanserat resultat 21 243 000 31 754 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 10 10 326 000 9 654 000
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 450 000
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 090 100 738 300 966 199 000
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 090 100 738 300 966 199 000
Skulder till kreditinstitut, korta 591 488 240 000 419 608 000
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 12 240 000 0
Övriga kortfristiga skulder 499 506 903 000 546 591 000
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021 2018 2017
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 12 8 8
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 481 515 672 000 531 485 000
Summa säkerheter 515 672 000 531 485 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - -
Räntenetto finansbolag 13 13 330 000 -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

Swedbank Hypotek AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Swedbank Hypotek

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2021

Antal anställda
12
Könsfördelning styrelse
40,0 % män (2), 60,0 % kvinnor (3)
Omsättning
16 KSEK
Rörelseresultat
12 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
3 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
5 641 003 KSEK

Swedbank Hypotek AB har 12 anställda och gjorde ett resultat på 10 KSEK med omsättning 16 KSEK under 2021.

Swedbank Hypoteks vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 75,0 % vilket ger Swedbank Hypotek placeringen 39 818 i Sverige av totalt 708 515 aktiebolag. Det ger samtidigt Swedbank Hypotek placeringen 9 371 av kommunens totalt 154 618 aktiebolag.

Extern VD för Swedbank Hypotek AB är Urban Alsholm och styrelseordförande är Johan Smedman.

Under de senaste 5 åren har Swedbank Hypotek betalat in totalt 5 641 003 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 9 av Sveriges alla 708 515 aktiebolag.

Swedbank Hypotek AB har organisationsnummer 556003-3283. Swedbank Hypotek har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Swedbank Hypotek AB på telefonnummer 08-585 900 00.

Registrerat på adressen

105 34 Stockholm
Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress