Bolagsfakta

Företag i Södertälje kommun (11 067 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

E

G

H

J

M

N

S

V