Bolagsfakta

Företag i Jönköpings kommun (19 030 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

B

F

G

H

J

L

M

N

T

V