Bolagsfakta

Företag i Falu kommun (19 698 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

B

E

F

G

H

L

S

T

Å