Bolagsfakta

Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare i Ystad (64 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare (SNI kod 64993) i Ystads kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet (SNI kod 64). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.