Bolagsfakta

Partihandel med järnhandelsvaror i Växjö kommun (4 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Partihandel med järnhandelsvaror (SNI kod 46741) i Växjö kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI kod 46). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.