Bolagsfakta

Holdingverksamhet i finansiella koncerner i Växjö kommun (5 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Holdingverksamhet i finansiella koncerner (SNI kod 64201) i Växjö kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet (SNI kod 64). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.