Bolagsfakta

Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning i Växjö kommun (2 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning (SNI kod 64992) i Växjö kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet (SNI kod 64). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.