Bolagsfakta

Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp i Växjö (5 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp (SNI kod 42210) i Växjö kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Anläggningsarbeten (SNI kod 42). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.