Bolagsfakta

Fastighetsförvaltning på uppdrag i Västerås kommun (105 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Fastighetsförvaltning på uppdrag (SNI kod 68320) i Västerås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Fastighetsverksamhet (SNI kod 68). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.

  • 1
  • 2